Om att frivilligt föranleda att ett brott inte fullbordas

2020-03-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Om man ångrar sig på väg till ett brott exempelvis köpa narkotika eller ett sexualbrott. Exempelvis man har bestämt att köpa narkotika och bestämt en tid men man avbokar eller dyker ej upp. Kan man då bli dömd för försök eller hur ser lagen på det hela? Tänker framförallt om polisen tar säljaren och ser dina eventuella meddelande ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man kan bli dömd för flera former av vissa ofullbordade brott enligt brottsbalken (BrB), som försök enligt 23 kap. 1 § BrB eller förberedelse/stämpling enligt 23 kap. 2 § BrB. Att frivilligt avbryta gärningen regleras i en egen paragraf, närmare bestämt 23 kap. 3 § BrB.

I 23 kap. 3 § BrB står att ansvar för försök, förberedelse eller stämpling inte ska ådömas den som frivilligt föranlett att brottet inte fullbordats. Paragrafen utgör en så kallad ursäktande omständighet i och med att den tar bort ett ansvar som annars skulle ha ådömts en person.

För att paragrafen ska vara aktuell krävs alltså att tillbakaträdet har varit just frivilligt, det vill säga att man hade kunnat fullfölja brottet men att man själv väljer att inte göra det. I den situation du beskriver i din fråga hade det alltså krävts att gärningspersonen gjorde ett eget val att inte fullfölja brottet (exempelvis på grund samvetskval). Det räknas till exempel inte som frivilligt om personen ångrar sig av den anledningen att polisen varit på väg att upptäcka brottet och att det är därför man avbryter brottet.

Vidare måste personen ha avbrutit handlingen eller annars föranlett att brottet inte fullbordats. Om det rör sig om ett fulländat försök (vilket betyder att man redan gjort allt man kunnat för att få brottet att komma till stånd) måste man aktivt göra något för att stoppa brottet. Vid ofulländade försök (där man måste göra något ytterligare för att få brottet fullbordat) kan det räcka att avbryta den brottsliga handlingen.

Sammanfattningsvis finns 23 kap. 3 § BrB som kan göra en person fri från ansvar för att man ångrar sig och avbryter sin brottsliga handling. En viktig förutsättning är då som sagt att man ska ha valt att avsluta ett eventuellt försök till brott själv, det räknas inte om man ångrar sig för att upptäcktsrisken höjts som exempelvis att man märkt att polisen är en på spåren.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga. Om du är i behov av ytterligare rådgivning kan jag rekommendera Lawlines telefontjänst, där du kan få mer hjälp i ditt ärende.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2437)
2020-09-20 Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?
2020-09-19 Vad är straffvarning?
2020-09-18 Uppvisat kompis legitimation vid nattklubb: missbruk av urkund.
2020-09-18 Bidragsbrott

Alla besvarade frågor (84175)