Om att adoptera tillbaka ett biologiskt barn i arvssyfte

2020-06-29 i Adoption
FRÅGA
Hej! Min biologiska mamma fick mig när hon var 16 år. Jag adopterades då av min mormor och har således växt upp som syskon till min "mamma". Min biologiska mamma fick dock inga fler biologiska barn utan adopterade två st. från Iran respektive Pakistan. Nu vill hon adoptera tillbaka mig för att likställa mig vad gäller arvet med de andra två. Vi har väldigt nära relation alla tre och kallar oss syskon, de är således införstådda och med på det hela. Hur går vi till väga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns i 4 kap föräldrabalken (FB). Av frågan framgår inte hur gammal du är, vilket kommer att påverka omständigheterna något.

Kan du adopteras?

Den som är under 18 år räknas som barn i föräldrabalkens mening, och då krävs även vårdnadshavarens (i ditt fall din mormor) samtycke för adoption om inte synnerliga skäl föreligger. För någon över 18 krävs inte samtycke från vårdnadshavare (4 kap 8 § FB). Ur din fråga tolkar jag det som att mormorn inte skulle sätta sig emot adoptionen i vilket fall, och jag går därför inte vidare in på vad som kan räknas som synnerliga skäl i det fall du är yngre än 18 år.

Om du är vuxen krävs särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera, samt att adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap 4 § FB). Din situation är ett typfall på vad som uppfyller kraven, så där bör inte vara några problem.

Vad dina adoptivsyskon har för åsikt om adoptionen har ingen relevans. Så länge du, din biologiska mamma och din mormor är överens kan du adopteras.

Hur går adoption till?

Arvet kommer automatiskt att likställas med syskonens så fort adoptionen gått igenom (förutsatt att det inte finns testamente som reglerar arvet). Du kommer inte längre som bröstarvinge till din mormor, utan istället till din biologiska mamma.

Ansökan görs av den som vill adoptera (din biologiska mamma) till tingsrätten i orten där adoptivbarnet (du) har sin hemvist (4 kap 11-12 §§ FB). Adoptionen kommer att utredas av rätten eller socialnämnden (4 kap 13-14 §§ FB). Ni kommer alla att få yttra er om situationen och om allt ser bra ut, vilket det borde göra utifrån dina förutsättningar, så går adoptionen igenom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93218)