Om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och vad som händer om arbetstagaren tackar nej till erbjudandet

Hej Lawline,

Jag är sedan 12 år tillbaka anställd hos ett företag och jag har haft flera olika roller under åren. Min nuvarande tjänst har under tiden jag har varit hemma och föräldraledig tagits bort så det jag är anställd som enligt mitt anställningsbevis finns inte kvar.

Min arbetsgivare önskar istället att jag går tillbaka och arbetar som projektledare som jag gjorde under mina första 8 år på bolaget.

Jag ser detta som att de tagit bort min tjänst pga arbetsbrist. De har fullföljt sin omplaceringsskyldighet och erbjudit mig två olika tjänster. Två tjänster som inte är aktuella för mig. Min arbetsgivare vill inte använda orden arbetsbrist och omplaceringserbjudande utan säger att de vill att jag kommer tillbaka efter föräldraledigheten fast till en annan roll. De har ingen tanke på att säga upp mig då jag är viktig för företaget enligt min chef.

Min fråga: vad händer om jag tackar nej till omplacerinserbjudandena och min arbetsgivare inte vill säga upp mig (trots att de har saklig grund).

Är enda lösningen då att jag måste säga upp mig själv? Eller vad händer egentligen om jag inte accepterar min nya regler?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag vill börja med att tipsa dig om att vända dig till din fackförening om du är medlem i något fack. Om du är fackligt organiserad är din arbetsgivare skyldig att förhandla med facket om alla viktiga förändringar av dina arbetsvillkor och anställningsförhållanden.

Frågor av denna typ regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS (här).

Arbetslivet kan förändras snabbt och omorganisationer av företag medan anställda är på föräldraledighet är vanligt. Dessa typer av omorganisationer är okej så länge din tjänst inte finns kvar (alltså är det inte okej om din arbetsgivare ersatt dig mot någon annan). Om tjänsten helt försvinner träder omplaceringsskyldigheten in för arbetsgivare. Din arbetsgivare får inte missgynna dig för att du använt din rättighet till föräldraledighet (enligt 16 § föräldraledighetslagen). Arbetsgivaren får alltså inte ge dig en sämre tjänst, lägre lön eller sämre villkor av skäl som har samband med att du har varit föräldraledig.

Det som gäller i omplaceringstillfällen är att arbetsgivaren som huvudregel har rätt att besluta om omplacering om tjänsten som erbjuds är skälig. Vad som är skäligt varierar från fall till fall. Vissa omplaceringar som innebär så stora förändringar att de i praktiken måste ses som att en arbetstagare förlorar sitt jobb och får ett nytt är inte tillåtna (AD 2002 nr 89).

Utifrån din fråga har arbetsgivaren erbjudit ”två tjänster som inte är aktuella för mig”. Om arbetsgivaren har fullgjort sin omplaceringsskyldighet beror på om tjänsterna faktiskt är skäliga eller inte. En skälighetsbedömning görs utifrån om de nya tjänsterna har:

- Ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhe

- Om tjänsterna är inom avtalets snävaste ram (ett kollektivavtal är oftast snävast ram eller annars ett anställningsavtal som innehåller begränsningar), och

- Om tjänsterna är i linje med arbetsgivarens allmänna yrkeskvalifikationer

Om tjänsterna är oskäliga har arbetsgivaren inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet och du kan då göra anspråk på en annan tjänst utifrån turordningslistan.

Om tjänsterna är att anses som skäliga så har arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Att man som anställd då tackar nej(vilket man självklart får) innebär att du inte kan göra anspråk på turordningslistan. Detta innebär dock inte per automatik att ditt nej innebär en uppsägning från din sida. Utan snarare innebär ditt nej att arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § stycke 2 LAS och om en uppsägning från arbetsgivarens sida skulle vara aktuell så skulle den därmed vara sakligt grundad. Om arbetsgivaren ändå vill ha kvar dig kan arbetsgivaren försöka hitta en annan tjänst, men det är inget måste.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”