Om anställningstid och företagsledande ställning

FRÅGA
Jag påbörjade anställningen som tjänsteman 2006. Sedan 2008 och t o m 2014 var jag VD i bolaget. Enligt VD-avtalet var jag undantagen LAS. Jag är nu åter tjänsteman. Nu föreligger arbetsbrist på tjänstemannasidan och fråga har uppkommit om min tid som VD ska räknas in i min anställningstid eller ej. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom du har varit anställd hos din arbetsgivare alltsedan 2006 så ska du som huvudregel ha 5 månaders uppsägningstid om du blir uppsagd i år, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 11 § andra stycket. I egenskap av VD har du dock sannolikt haft en företagsledande ställning mellan 2008 och 2014, vilket gjorde dig undantagen från lagens bestämmelser under denna period (Lag om anställningsskydd 1 § andra stycket, punkt 1). Även om förarbetena till lagen uttalar att du som arbetstagare, för att beräkna din uppsägningstid, får tillgodoräkna dig anställningstid från en period då du hade en anställning som inte omfattades av lagen så har detta i rättspraxis ansetts strida mot lagens ändamål. I ett avgörande från 2002 kom HD därvid fram till slutsatsen att anställda inte kan tillgodoräkna sig anställningstid från en period då de hade en företagsledande ställning (NJA 2002 s. 572 – se också Regeringens proposition 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. ss. 92 ff. & 117). Med andra ord så kan du inte ta med tiden som VD mellan 2008 och 2014 i beräkningen av din uppsägningstid.

Du bör dock notera att undantag från reglerna om uppsägningstid kan göras genom kollektivavtal (Lag om anställningsskydd 2 § fjärde stycket). För att vara helt säker på hur lång uppsägningstid du kommer att få så bör du därför kontakta den fackförening som är representerad på din arbetsplats eller studera tillämpligt kollektivavtal.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1618)
2020-10-26 Vad gäller för turordning i internationella bolag och vid olika driftställen?
2020-10-26 Har en provanställd rätt till uppsägningslön?
2020-10-22 Beräkning av arbetstid vid uppsägning.
2020-10-15 Går det att säga upp en tidsbegränsad anställning innan anställningstidens utgång?

Alla besvarade frågor (85506)