Om äganderättsförbehåll inte finns kan man ansöka om betalningsföreläggande

Hej,

Har sålt ett fordon men får nu inte betalt. Det finns ett upprättat avtal där jag säljer fordonet till den här personen och att den ska betalas senast den 10 mars 2019. Det är mer beskrivande i det riktiga avtalet med personnummer, datum, bevittnat av en tredje, allt underskrivet och varsitt exemplar.

Behöver vägledning i hur jag ska/kan gå vidare i den här uppkomna situationen. Han får sälja bilen? Få likvida medel så? Äger en bostadsrätt?

Har inte kunskap om sådant, hoppas ni har:)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man säljer egendom går äganderätten över. Ifall ni inte har skrivit in något äganderättsförbehåll finns det inget sätt att få tillbaka bilen efter att köparen har fått besittningen. Ett äganderättsförbehåll är när man som säljare förbehåller sig rätten att ta tillbaka varan om man inte får betalt, och man måste ha kommit överens om detta vid avtalets ingående. Finns ett äganderättsförbehåll har man rätt att häva köpet ifall köparen uteblir med betalningen (54 § köplagen). Annars kan köparen göra vad han vill med bilen.

Det finns annars två tillvägagångssätt som man kan använda sig av för att få betalt. Det ena är att man kan väcka talan vid domstol om att få betalt. Man ska i så fall vända sig till den tingsrätt där svarande bor och väcka talan där (10 kap 1 § rättegångsbalken). Det andra alternativ man har är att ansöka om s.k. betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Kronofogden gör ingen juridisk prövning över huruvida en betalningsskyldighet föreligger eller inte utan kommer att kontakta köparen (som blir svarande). Svarande kommer då få en möjlighet att bestrida betalningsanspråket (31 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Om svarande gör ett sådant bestridande i tid finns det inget kronofogden kan göra. Myndigheten kommer då kontakta ansökande, d.v.s. dig, och fråga om du vill att målet ska lämnas över till domstol (33 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Anledningen till att man gör på detta sätt är för att kronofogden inte har någon rätt att göra en materiell, juridisk prövning över om en betalningsskyldighet föreligger, utan det är kompetens som är reserverad för domstolarna.

Ifall svarande inte bestrider betalningsskyldigheten eller inte gör detta inom tid kommer kronofogden att meddela ett utslag i enlighet med din ansökan (42 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Detta utslag kan sedan användas för att genom kronofogden driva in dina pengar genom t.ex. utmätning hos köparen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Ansökan om betalningsföreläggande kan göras på kronofogdens hemsida, här.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”