Olovligt "snokande" i mobil och personliga tillhörigheter

FRÅGA
Hej. Jag dejtade en man som har två barn en på 11 och en på 16. Efter ett tag blev vi sambos och det tycker inte 16 åringen om. Och när jag var ute med hunden så passa hon på att gå i genom mina personliga tillhörigheter samt min mobil. (För att kolla upp mig ) som hon själv hade till förklaring.. nu undrar jag om hon inte har gjort sig skyldig till brott?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det brott som ligger närmast till hands är dataintrång (4 kap. 9 c § BrB) och ofredande (4 kap. 7 § BrB). Ofredande förutsätter att du är medveten om "ofredandet" när det sker, det kan således inte vara ofredande om du först efteråt får reda på att hon gått igenom dina tillhörigheter utan i det här fallet torde det krävas att du upptäckte henne medan hon fortfarande snokade, alternativt att det var hon som berättade det för att få dig att må dåligt.

Gällande mobilen torde dock förutsättningarna för dataintrång vara uppfyllda. Hovrätten har i ett rättsfall (RH 2004:40) uttalat att "S.J. [skall] dömas för dataintrång genom att han gemensamt och i samförstånd med andra olovligen har berett sig tillträde till målsägandens hemsida på Lunarstorm samt olovligen har tagit del av hennes e-post". Att gå igenom en mobil som innehar mail (nu vet jag inte om din har det men det får anses vanligt idag) torde således utgöra "dataintrång". Även andra, liknande, förfaranden torde falla under brottet. Mig veterligen finns inget prejudicerande rättsfall om SMS men även läsande av sms torde utgöra dataintrång.

Det kan även tilläggas att brottet "brytande av post- eller telehemlighet" inte är tillämpbart då det endast ger ett skydd medan meddelandet fortfarande skickas.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll