Olovligt nyttjande av vattenbrunn

FRÅGA
Vad ska jag göra när en granne gjort intrång i min vattenbrunn och nyttjat den olovligt
SVAR

Hej, och tack för att du vänder till Lawline.

Jag ska försöka svara på din fråga så gott jag kan utan att veta alla omständigheter. Jag tolkar situationen som att din granne inte har servitutsrätt för vatten från er brunn, utan att det rör sig om ett straffrättsligt förfarande. Därutöver tolkar jag det som att den här vattenbrunnen är belägen på din privata tomtmark. Ett nyttjande av annans mark kräver alltid tillstånd, förutsatt att nyttjandet inte faller inom allemansrätten. Allemansrätten är var och ens rätt att få använda annans fastighet, däribland vatten (2 kap. 15 § fjärde stycket regeringsformen). Från denna grundlag finns dock vissa undantag, ett av dessa är att man måste ta hänsyn till den s.k. hemfridszonen. Vad som avgränsas till hemfridszonen är inte helt klart, men det omfattar åtminstone det område runt en bostad. Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad kan dömes för hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken. Vad som räknas till ens bostad är inte heller helt klart, men enligt förarbetena så räknas all plats som är "bebodd". Den som olovligen gör intrång på det kan alltså dömas för hemfridsbrott, vilket brukar föranleda böter men kan i de grövsta fallen leda till fängelse i max två år. Det krävs dock att gärningspersonen har handlat med uppsåt och att övriga beviskrav är uppfyllda.

Vad du kan göra
Det första du borde göra är att ta kontakt med den som gör intrång på din tomträtt för att utesluta att inga missförstånd kring servitutsrätt eller liknande finns. Om det inte hjälper kan du kontakta polisen och låta dem göra en bedömning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Tills vidare önskar jag dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1169)
2021-05-11 Får mitt ex vara i vårt samägda hus?
2021-05-11 Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram?
2021-05-09 ​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?
2021-05-09 Måste man gå ut från en butik om personalen ber om det?

Alla besvarade frågor (92161)