Handräckning och olovligt förfogande

FRÅGA
Vi har begärt att hantverkaren ska ta bort sitt material från vår tomt då vårt tidigare avtalet har upphört. Jag har skickat två mail och ett brev där jag ber honom att ta bort sitt material. Hur länge måste jag vänta innan jag kan släng bort hantverkarens material?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om man har en annan persons egendom i sin besittning får man inte själv, utan personens samtycke, göra sig av med egendomen. Slänger man egendomen gör man sig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap 4 § brottsbalken). Du får alltså inte slänga hantverkarens material.

För att du ska bli av med materialet måste du, om inte hantverkaren hämtar det, ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (3-4 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning).

Om det krävs att egendomen tas bort omedelbart av någon särskild anledning rekommenderar jag er att ansöka om särskild handräckning (4 §). Då kan nämligen Kronofogdemyndigheten se till att egendomen tas bort omedelbart (s.k. interimistiskt beslut, 63 §). I brist på information om ditt fall vet jag inte om verkställighet skulle kunna ske omedelbart eller inte.

Om det inte finns ett brådskande behov att egendomen tas bort rekommenderar jag er att ansöka om vanlig handräckning (3 §). Till skillnad från vid särskild handräckning förutsätts antingen att hantverkaren inte hör av sig efter att ha fått tillfälle att yttra sig i frågan, varefter ett utslag meddelas, eller att domstol har dömt i frågan, för att materialet ska tas bort av Kronofogdemyndigheten.

Ansökningsblanketter för vanlig och särskild handräckning hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida:

Vanlig handräckning: https://www.kronofogden.se/Vanlighandrackning.html

Särskild handräckning: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (490)
2021-01-18 Jag har gett mitt barn en bil, kan Kronofogden utmäta den?
2021-01-18 Hur får jag bort någon annans lösa egendom från min fastighet?
2020-12-17 Hur får jag tillbaka pengar som lånats ut?
2020-12-16 Vad man kan göra när någon inte ger tillbaka lånad egendom

Alla besvarade frågor (88267)