Olovligen klippa elledning och ta över elabonnemang från annan

FRÅGA
Hej! Jag och min syster äger ett fritidshus tillsammans med tomt och en stuga. På tomten finns sedan varsin stuga på ofri grund. Vi har delat elabonnemanget i alla år men nu har min mamma som inte äger något alls ringt och tagit över elabonnemanget från mej. I samband med detta har hon klippt mina elledningar vid mätaren utan att ens fråga mej. Jag står alltså utan el nu. Talat med vattenfall nu och fått tillbaka elabonnemanget i mitt namn igen och sagt till att dom inte får skriva över abonnemanget utan att kolla med mej först. Men är detta lagligt att ringa och ta över abonnemang och sedan bara klippa ledningarna? Vad gör jag? Med vänlig hälsning, undrande
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Äganderätt

Det är endast den som har äganderätt över egendom eller rätt att förfoga över annans egendom genom särskild fullmakt, som får göra vad han eller hon vill med egendom (inom vissa gränser). Äganderätten ger en person rätt att sälja, pantsätta, låta andra nyttja och förstöra viss egendom. Blir ägaren orätmätigt av med egendomen kan han eller hon begära handräckning från Kronofogden för att återfå egendomen,. Detta benämns som en vindikationstalan grundar sig på bättre rätt till egendomen.

Skadestånd

Du kan begära skadestånd endast om du lidit skada. Skadeståndet ska då riktas mot den som orsakat skadan med undantag för olyckshändelser. Skador som ersätts är bland annat ren förmögenhetsskada och sakskada.

Elledning

Om din mamma inte genom avtal eller annan registrering hos lantmäteriet är ägare till fastigheten och tillhörande elledningar, har hon inte möjlighet att ändra eller förstöra elledningen. Att elledningen blivit klippt utgör sakskada och ska ersättas med ett belopp som motsvarar alla kostnader för att åtgärda problemet (reparationskostnader, nytt material, tidsspillan och så vidare). Onödiga kostnader som rimligen kunde ha undvikits av den vars egendom blivit skadad ersätts inte, exempel på detta är om någon pajar min cykel och jag tar en taxi till cykelaffären för att köpa en liknande cykel. Jag kan begära ersättning för cykeln men inte för taxiresan.

Att klippa annans elledning är också ett brott enligt lag. Den som förstör eller skadar annans egendom till men för annans rätt därtill döms för skadegörelse till böter enligt 12 kap. 1 § brottsbalken se här.

Elabbonemang

Du blev av med elabonnemanget men har nu återfått det. Hon har egentligen ingen möjlighet att gå in och ändra i dina avtal med tredje man. Hur hon lyckats göra det är en viktig fråga. Om hon uppgett att hon är du under samtalen med Vattenfall är detta också ett brott enligt 14 kap. 1 § brottsbalken. Om hon inte uppgett att hon är du vid denna kontakt så är det närmast Vattenfall som skadeståndet borde riktas mot. Detta utgör en ren förmögenhetsskada som inte beror på en olyckshändelse. Du måste däremot visa att du lidit ekonomisk förlust på grund av din mammas handlingar.

Sammanfattning

Som du ser ovan anger jag möjligheten till skadestånd och anger vilka brottstyper som kan tänkas vara aktuella. Detta innebär däremot inte att det bästa hade varit att polisanmäla eller stämma henne eller Vattenfall. Eftersom jag inte är insatt i era inbördes förhållanden kan jag inte göra en rättvis bedömning. Återkom gärna om du har fler frågor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97390)