Olovlig övningskörning

2021-04-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Min vän har haft sitt b körkort (automat) i minder än ett år. Han vill få ett manuellt b körkort. Han frågade mig i fall jag kan lära honom köra i min egen bil som är manuell. Jag har haft mitt b körkort (manuellt) i 3 år dvs jag har inte rätt till att bedriva privat körlektioner. Vad kan hända i värsta fall om vi blir stoppade av polisen där han sitter i min manuell bil i förarsidan med sitt automat b körkort och jag sitter bredvid med mitt 3 åriga manuellt b körkort.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person har b-körkort med villkor om att bilen ska vara automatväxlad så innebär det att personen gör sig skyldig till brottet olovlig körning om denne kör en manuellt växlad bil (3 § Lag [1951:649] om straff för vissa trafikbrott [TBL]). Brottet innebär en påföljd om böter. Eftersom det rör sig om övningskörning kan det enligt min juridiska uppfattning betraktas som att brottet sker vanemässigt. Därigenom kan brottet betraktas som grovt, varför påföljden istället kan innebära fängelse i högst sex månader.

Enligt din beskrivning agerar du körskollärare olovligen. Det innebär att du begår brottet medverkan till olovlig körning (23 kap. 4 § Brottsbalken [1962:700] [BrB] jfr 3 § TBL). De rekvisit som uppställs för medverkansansvar är att den medverkande har främjat någon annans otillåtna gärning. En konkret brottslig gärning måste alltså ha inträffat för att dömas för medverkan. Begreppet "främjat" avser vidare att personen främjat gärningen genom råd eller dåd. Med andra ord måste den medverkande personens agerande ha påverkat händelseutvecklingen i en brottsfrämjande riktning. Det faktum att du agerat körskollärare till din kompis kan alltså betraktas ha främjat händelseutvecklingen i en brottsfrämjande riktning, eftersom dådet möjliggjort för din kompis att övningsköra olovligen.

Brottet medverkan är ett osjälvständigt brott, vilket innebär att den är bunden till ett huvudbrott. Beträffande påföljdsbestämmelse så tillämpas samma utgångspunkt som för brottet olovlig körning. Med andra ord kan även du dömas till böter, eller fängelse i högst sex månader.

Utöver straffbestämmelsen beträffande olovlig körning kan ett körkort återkallas om personen genom upprepande brott visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som uppställs inom trafiken (5 kap. 3 § 3 pt. Körkortslagen [1998:488] [KörkL]). Återkallas körkortet så betraktas det inte som en påföljd, utan som en trafiksäkerhetsåtgärd. Utöver påföljden kan alltså både du och din kompis få era nuvarande körkort återkallade.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1229)
2021-10-23 Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?

Alla besvarade frågor (96522)