Olovlig körning vid fel körkortsbehörighet

2019-09-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Min bil och hästsläp har en totalvikt på 4200 kg. Vad är påföljden om man kör detta ekipage utan utökad b96-behörighet?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Att köra utan rätt behörighet innebär olovlig körning, vilket leder till böter. Det finns även en risk att körkortet återkallas. Ett körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren brutit mot någon regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, om överträdelsen inte ses som ringa, körkortslagen 5 kap 3 § 4 p. Frågan om återkallelse av körkortet ska avgöras efter en helhetsbedömning av överträdelsens svårighetsgrad. Trafikfaran får således beaktas i det enskilda fallet. Om det kan konstateras att någon faktisk fara inte förelegat bör överträdelsen inte innebära att körkortet återkallas.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll