Olovlig körning - särskilt angående rekvisitet "för"

2016-03-15 i Trafikbrott
FRÅGA
Efter att ha förlorat körkortet p.g.a rattfylla, får jag då starta min bil om jag inte kör den ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt "Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott" 3 § ska den som uppsåtligen "för" ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömas för olovlig körning. Att du förlorat körkortet innebär att du uppfyller rekvisitet "utan att vara berättigad". Om du endast startar bilen uppkommer frågan om huruvida det kan anses att du "för" fordonet.

Begreppet "för" finns inte definierat i trafiklagstiftningen. Enligt praxis på området kan man utläsa att för att förande ska anses föreligga måste någon form av förflyttning av fordonet ske. Det finns en mängd exempel på där ett fordon ansetts ha framförts i lagen mening då fordonet endast till exempel fysiskt rullats fram med motorn igång. Högsta domstolen har även ansett en bilägare ha fört bilen när han stående bredvid bilen satt igång motorn med växeln i backläge, vilket då medförde att bilen sattes i rörelse (NJA 1931 s. 138). För att ansvar ska komma i fråga måste det ha förelegat uppsåt till någon åtgärd som skulle leda till en förflyttning av fordonet.

För att besvara din fråga. Om du inte "för" bilen begår du inte något brott. För att vara på den säkra sidan skulle jag emellertid rekommendera dig att inte leka med elden. Jag hoppas att du är nöjd med svaret.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1051)
2020-11-30 Vad kan man få för påföljd för olovlig körning?
2020-11-30 Hur länge kommer körkortet vara indraget på grund av fortkörning?
2020-11-30 hur påverkas körkortet av upprepad rattonykterhet?
2020-11-29 Kan ägaren till bilen straffas om föraren inte har körkort?

Alla besvarade frågor (86839)