Olovlig körning - passagerares ansvar samt anmälningssskyldighet

Hej!

Om man vet om att någon kör bil utan körkort, har man skyldighet att informera polisen om detta? Eller klassas det inte som grovt nog för att hamna under anmälningsskyldighet plikten? Sen om man har åkt med personen medans man har körkortstillstådent det vill säga för att övningsköra kan man bli av med den då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I den svenska rättsordningen finns i Brottsbalken (BrB) genom bestämmelsen i 23 kap 6 § en skyldighet att anmäla brott som är förestående eller pågående. Dock måste det vara särskilt föreskrivet i brottets lagrum att underlåtenhet att anmäla kan leda till straff.

Att köra utan ett giltigt körkort faller under benämningen olovlig körning, som regleras i 3 § lag om straff vid vissa trafikbrott. I lagrummet finns dock inte bestämmelse om att underlåta att anmäla skulle leda till en straffrättslig påföljd enligt 23 kap 6 § BrB. Du kan dock vidare bli dömd för olovlig körning om du tillåter någon som t.ex lånar din bil att köra trots att du vet att personen saknar körkort.

Kort och gott kan du få en straffrättslig påföljd för att inte anmäla, så länge du inte äger fordonet själv och tillåter personen att framföra det.

Vad gäller körkortstillståndet regleras det i körkortslagen. Den som innehar körkortstillstånd skall vara lämplig för detta, enligt 3 kap 2 § körkortslagen. Eftersom du inte kan göra dig skyldig till olovlig körning själv utan att äga bilen som körs så ser möjligheterna att tappa tillståndet små ut.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Victor StrömwallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning