Olovlig körning - Påföljder

2016-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA
Hejsan, om en person med behörighet A2 B BE C CE kör en tung motorcykel (med endast A2) som kräver A behörighet, blir stoppad för detta, vad är då påföljderna? Indraget körkort, böter, varning? Att notera är att personen i fråga behöver CE i yrket, (lastbilschaufför)
SVAR

Hej!

Att köra med fel körkortsbehörighet innebär som huvudregel olovlig körning.

Bestämmande om vilket straff personen ska få för olovlig körning finns i 3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott. Att uppsåtligen framföra ett fordon som kräver körkort, utan att vara berättigad till detta, leder till böter. Vid olovlig körning är bötesformen inte föreskriven, vilket innebär att personen kan dömas till dagsböter enligt 25 kap 1 § Brottsbalken (BrB). Dagsböter kan bestämmas till ett antal av minst 30 och högst 150. Beloppet bedöms efter vad som kan anses skäligt med hänsyn till personen inkomst och förmögenhet enligt 25 kap 2 § BrB.

Om brottet kan anses som grovt, kan även personen dömas till fängelse i högst sex månader enligt 3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott. För bedömningen om brottet ska anses som grovt bör hänsyn tas till om personen tidigare haft körkort och detta har blivit återkallat, eller om tidigare brott skett. Hänsyn kan även tas till om personen som framfört fordonet - i ert fall motorcykeln - kan ha vägrats körkort pga. uppenbar olämplighet eller om det rör sig om olovlig körning i större omfattning.

I ert fall skulle jag inte anse att brottet kan anses som grovt. Att köra tung motorcykel när personen har behörighet för mellanstor motorcykel är att ses som mindre trafikfarligt än att köra helt utan körkort. I praktiken blir således påföljden att föraren som ertappas får behålla körkortet och tilldelas därefter en varning tillsammans med dagsböter.

Dock görs en helhetsprövning av alla omständigheter och körkortet kan dras in om det föreligger särskilt allvarliga förhållanden. Exempelvis om annan trafikförseelse har brutits i samband med framförandet av motorcykeln. Hänsyn tas även till hur långt motorcykeln har färdats eller om personen tidigare har fått en varning.

Slutligen: Påföljden blir således att personen normalt sätt får en varning och döms till dagsböter. Är brottet att anses som grovt, kan även fängelse i högst sex månader samt återkallelse av körkortet komma på fråga!

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till info@lawline.se.

Mvh

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1053)
2020-12-05 Trafikbrott - strikt ansvar?
2020-12-04 Jag lät min tjej köra min bil utan körkort - vad kan jag få för straff?
2020-11-30 Vad kan man få för påföljd för olovlig körning?
2020-11-30 Hur länge kommer körkortet vara indraget på grund av fortkörning?

Alla besvarade frågor (86940)