FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott19/11/2016

Olovlig körning och tillåtande av brottet

Hej. En bekant till mig vill att jag lånar ut min motorcykel till honom, han säger att det är en akut engångsföreteelse och han har inget annat sätt att ta sig dit han ska. Han har körkortstillstånd och har gått på lektioner i två år, och gått båda riskutbildningarna, har dock inte gjort teoriprovet. Aldrig kört olovligt förut heller.

Jag är inte rädd om motorcykeln om det skulle ske någon olycka, utan vad påföljderna blir om han blir stoppad utan körkort. Både för mig och honom.

Skulle jag få ett straff och/eller motorcykeln tagen ifrån mig om jag låter honom köra? Bor i Västra Götalands Län och har hört att fordon beslagtas mkt lättare nuförtiden. Och vad skulle hans straff bli om han är nykter, inte kör över hastighetsbegränsningen och inte kör aggressivt?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen som berör din fråga är Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. I 3 § 1 stycket regleras olovlig körning, som din vän gör sig skyldig till om han kör ett körkortspliktigt fordon utan att inneha giltigt körkort. Om detta verkligen är en engångsförteelse och din vän inte vägrats körkort pga uppenbar olämplighet eller fått sitt körkort indraget så kommer det troligen inte bedömas som grovt, men det är svårt för mig att säga utan mer information. Olovlig körning som inte är grov kan bara innebära böter för gärningsmannen, om det skulle bedömas som grovt kan dock fängelse upp till 6 månader bli aktuellt. Så om det enda olagliga din vän gör är kör motorcykel utan körkort kommer han bara kunna dömas till böter om han blir stoppad.

I 3 § 3 stycket finns en bestämmelse om tillåtande av olovlig körning, vilket är vad du gör dig skyldig till om du lånar ut din motorcykel till en person som du vet inte har sådant körkort. Brottet kan begås med uppsåt eller genom oaktsamhet, eftersom du vet att din vän inte har körkort så har du uppsåt. Det är endast böter som kan utdömas för tillåtande av olovlig körning.

I 7 § regleras förverkan av fordon som använts vid trafikbrott. Det är möjligt att förverka ett fordon som använts vid trafikbrott även om det inte är gärningsmannens fordon. För att någon annans fordon ska kunna förverkas måste fordonets ägare ha medverkat till brottet och åklagaren måste föra förverkanstalan mot ägaren samtidigt som åtalet mot gärningsmannen. Förverkandet ska bara ske om det behövs för att förebygga fortsatt brottslighet av samma slag och det inte är uppenbart oskäligt. Det är svårt att veta vilken bedömning domstolen gör utan att veta mer om situationen men jag bedömer det osannolikt att de beslagtar din motorcykel utifrån vad du har berättat.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Mvh,

Rebecca AxelssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?