Olovlig körning och rattfylleri

2021-08-24 i Trafikbrott
FRÅGA
Om en 18 åring utan några tidigare domar kör bil utan körkort och dessutom är påverkad av alkohol. Vad är den troliga påföljden? Och hamnar han i belastningsregistret?Om andra ungdomar var med i bilen utan att försöka stoppa föraren, kan de då också dömas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olovlig körning

Att uppsåtligen framföra ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra ett sådant fordon är olagligt och klassas som olovlig körning, se 3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). Straffet för olovlig körning av normalgraden är böter. För grov olovlig körning gäller fängelse i högst sex månader. Vid bedömningen av om brottet ska ses som grovt beaktas om vederbörande tidigare innehaft körkort som blivit återkallat, om brottet skett vanemässigt eller om det på grund av andra omständigheter är att anse som grovt.

Rattfylleri

Den som för ett motordrivet fordon efter att ha druckit alkohol i en sådan omfattning att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften kan dömas för rattfylleri. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader (4 § TBL). Även rattfylleri kan rubriceras som grovt. Det är fråga om grovt rattfylleri om föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, om föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel eller om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Straffet för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år (4 a § TBL).

Återkallande av körkort och spärrtid

För ovannämnda brott kan man räkna med att körkortet återkallas, 5 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) (KörkL). Av frågan framgår att personen inte hade något körkort, men det blir också aktuellt med så kallad spärrtid. Under spärrtiden kan personen inte få något körkort utfärdat. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkL).

Passagerarnas ansvar

På frågan om de övriga passagerarnas ansvar aktualiseras reglerna i brottsbalken (1962:700) (BrB). Ansvar för medhjälp till brott regleras i 23 kap. 4 § BrB. Paragrafen gäller medhjälp till brott som antingen finns föreskrivna i brottsbalken eller som har fängelse i straffskalan, vilket i vart fall grov olovlig körning, rattfylleri och grovt rattfylleri har. För att de övriga ungdomarna ska kunna dömas krävs att de främjat gärningen genom råd eller dåd. Främjandet kan ske genom aktiva handlingar såväl som genom psykiska beteenden. Exempel på handlingar som skulle kunna utgöra medhjälp är till exempel om ungdomarna skulle ge bilnycklar till gärningspersonen eller uppmuntra denne att köra bil påverkad och utan körkort. Om ungdomarna endast har suttit i bilen och förhållit sig passiva, har de inte främjat gärningen och kan därmed inte dömas.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis rör det sig om olovlig körning och rattfylleri i fallet du beskrivit. Om brotten ska rubriceras som grova eller som brott av normalgrad är svårt att svara på eftersom att jag inte har tillgång till alla detaljer, till exempel gällande hur pass alkoholpåverkad föraren var. Med det sagt är det inte heller möjligt för mig att veta vilken påföljd det blir, men om brotten inte skulle anses vara av grovt slag kommer straffet sannolikt bli böter. Som jag tidigare konstaterat är straffet för olovlig körning av normalgrad böter medan det för grov olovlig körning är fängelse i högst sex månader. För rattfylleri gäller böter eller fängelse i högst sex månader och för grovt rattfylleri är straffet fängelse i högst två år. Den som döms för dessa brott hamnar i belastningsregistret, men hur länge beror på vilken påföljd som dömts ut.

Härvid bör det också nämnas att den som är under 21 år vid gärningstillfället får ungdomsrabatt vid straffmätningen. Domstolen får då döma ut ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet i lag (29 kap. 7 § BrB). Enligt riktlinjer får en 18-åring ungefär hälften av det straff som skulle dömts ut om ungdomsrabatt inte tillämpades.

Jag hoppas att du fått klarhet i frågan. Vid ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Linda Khalid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1229)
2021-10-23 Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?

Alla besvarade frågor (96515)