Olovlig körning och rattfylleri

2020-12-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Min vän blev stoppad av polisen på julaftonsmorgonen när han lät sin vän som var onykter (alkohol) "övningsköra". Min vän var vid tillfället också onykter. Min vän har haft körkort sedan maj och hans vän inget körkort alls. Vad kan transportstyrelsen fatta för beslut gällande hans fall? Han är villig att installera ett alkolås i bilen om han får den möjligheten. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att köra utan körkort

Att köra utan körkort är för det första inte tillåtet och personen i fråga kan dömas för olovlig körning (3 § 1 stycket, lag om straff för vissa trafikbrott). Det ska alltså handla om att personen som framförde fordonet medvetet körde ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till detta, dvs. i detta fall inte hade körkort. Straffskalan för ett sådant brott är böter upp till sex månaders fängelse, om brottet anses som grovt.

Att låta en person framföra ett körkortspliktigt fordon utan körkort, såsom din vän gjort i detta fall, kan även anses som olovlig körning och böter kan bli aktuellt (3 § 3 stycket, lag om straff för vissa trafikbrott).

Rattfylleri

Den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit alkohol så att alkoholkoncentrationen uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri. Detta kan föranleda böter eller fängelse upp till sex månader (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). Personen som framförde fordonet i detta fall var inte bara oberättigad till det, utan även onykter som du beskriver det. Uppgår alkoholkoncentrationen till dessa värden kan personen i fråga även dömas för rattfylleri. Paragrafen anger att personen som för ett motordrivet fordon kan dömas för rattfylleri. Med det sagt kan inte personen som satt bredvid anses begått rattfylleri av att bara befinna sig i fordonet.

Återkallande av körkort

Personen som tillät sin vän att köra bilen utan att vara berättigad till det kan som tidigare nämnt dömas för olovlig körning. Att begå ett sådant brott kan i sin tur leda till återkallande av körkort (5 kap. 3 § 4 punkten körkortslagen).

Sammanfattningsvis kan personen som körde bilen utan att vara berättigad till det dömas för olovlig körning. Eftersom denne dessutom var onykter kan rattfylleri även bli aktuellt för dennes del. Personen som tillät den andra att köra fordonet kan även dömas för olovlig körning, och återkallande av körkort kan även bli aktuellt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1118)
2021-04-18 Vad händer efter vårdslöshet i trafik?
2021-04-18 Vad händer om körkortet återkallas?
2021-04-18 Kan en förälder bli straffad om barnet begår trafikbrott?
2021-04-17 Hur länge är brottet rattfylleri kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (91363)