Olovlig körning - Körde 50 meter utan att inneha körkort

2015-12-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Körde 50 meter utan körkort, har inget- vad kommer att hända med mig? Polisen stoppade mig och jag hade förhör med honom i hans bil? Tydligen hade inte min privatlärare papperna för att kunna vara en?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 3 § Lag om straff för vissa trafikbrott kan du om du uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordron utan att vara berättigad att föra sådant fordon dömas för olovlig körning. Har brottet skett vanemässigt eller är brottet att anse som grovt kan du dömas till fängelse i högst sex månader.

Av 4 kapitlet Körkortslagen framgår vilka krav som gäller för övningskörning, både för dig och din privatlärare. Bland annat måste din lärare ha fyllt 24 år, ha genomgått en introduktionsutbildning och under sammanlagt minst 5 år under de senaste 10 åren haft körkort själv.

Exakt vad som kommer att hända dig kan jag tyvärr inte svara på. Det är möjligt att polisen går vidare med ditt ärende och då får du information från polismyndigheten vad som kan komma att hända.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1051)
2020-11-30 Vad kan man få för påföljd för olovlig körning?
2020-11-30 Hur länge kommer körkortet vara indraget på grund av fortkörning?
2020-11-30 hur påverkas körkortet av upprepad rattonykterhet?
2020-11-29 Kan ägaren till bilen straffas om föraren inte har körkort?

Alla besvarade frågor (86836)