Olovlig identitetsanvändning

Hej! Någon skapade ett Facebook-konto och la upp min pappas bilder som honom, vad kan jag göra i så fall?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Situationen som beskrivs i frågeställningen kan vara brottsligt. Brottet som kan bli aktuellt är olovlig identitetsanvändning och återfinns i (4 kap. 6 b § brottsbalken). I lagtexten anges att "den som genom att använda en annans persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år".

I förarbeten har man att begreppet "identitetsuppgifter" omfattar inte enbart namn, utan kan också omfatta födelsetid, e-post adress eller fotografi. Detta innebär att personen inte behöver använda sig av din pappas namn för att kunna göra sig skyldig till ovanstående brott - utan i denna del av bestämmelsen kan det räcka med att fotografier används.

Användandet av fotografierna på din pappa torde orsaka olägenhet. I förarbeten anges det att mot bakgrund av att fler människor väljer att använda sociala medier, att det kan vara en olägenhet så fort ett falsk användarkonto skapats och fotografierna publicerats. Användandet av fotografierna verkar ha skett utan din faders samtycke, således är även kravet på en olovlig användning uppfyllt.

Avslutningsvis, kan skrivas att personen som använt din pappas bilder kan ha gjort sig skyldig till brottet olovlig identitetsanvändning. Min rekommendation är därmed att en polisanmälan upprättas. En sådan kan göras genom att ringa 114-14 eller genom följande hemsida. Jag råder er även att spara ev. skärmdumpar över kontot inför en eventuellt framtida brottsutredning (förundersökning).

Hoppas det löser sig!

Vänliga hälsningar,

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo