Olovlig identitetsanvändning

Hej!

Jag har ett öppet instagramkonto och en person har använt sig av mina bilder och skapat en "fakeprofil" på dejtingsidor. Kan jag anmäla denna person?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Ja det kan du. Det personen sysslar med kallas för olovlig identitetsanvändning och är straffbart enligt 4 kap. 6 b § brottsbalken. Lagrummet lyder: "Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms […] till böter eller fängelse i högst två år."

Det framgår av förarbetena att identitetsuppgifter omfattar bl.a. bilder. Personen måste alltså inte använda sig av ditt namn, personnummer m.m. utan det räcker med bilderna, så länge man kan identifiera dig med hjälp av dem (vilket man antagligen kan om de är tydliga nog). Att personen utger sig för att vara dig är uppenbart.

Med skada menas ekonomisk skada och lär väl vara uteslutet i det här fallet. Däremot är olägenhet högst aktuellt. Alla typer av olägenheter omfattas dock inte, det måste vara en påtaglig olägenhet. Men kravet är lågt ställt, och i förarbetena sägs följande: "Mot bakgrund av att allt fler människor som en naturlig del av sina liv använder internet och sociala medier kan det, om någon på sociala medier utger sig för att vara en annan person genom att t.ex. upprätta ett användarkonto, föreligga en olägenhet redan genom att kontot skapats och finns tillgängligt på internet då enbart förekomsten av ett sådant "falskt" konto hos den drabbade kan inge en påtaglig känsla av utsatthet och obehag." Detta lär vara särskilt aktuellt när det är fråga om dejtingsidor.

Alla brottets kriterier är alltså uppfyllda och en anmälan är därför på sin plats.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo