Vad är straffet för olovlig identitetsanvändning

FRÅGA
Hej Jag var på tåget och använt mig app biljet men när kontrollen kommit jag gav någon annans personnummer. Vilka konsekvenser ska det ha? Är det fängelse eller böter?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att använda någon annans personnummer kan utgöra olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6b § Brottsbalken. Straffet för olovlig identitetsanvändning är böter eller fängelse i högst två år.

I Sverige finns det en presumtion mot fängelse, och man försöker så långt det är möjligt att undvika fängelse. (se Brottsbalken 30 kap. 4§)

Andra påföljder som kan bli tillämpliga istället är villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård (se Brottsbalken 27 - 31 kapitel)

Vid olovlig identitetsanvändning är det i första hand stora skador eller omfattande olägenheter som kan medföra att straffet för olovlig identitetsanvändning blir fängelse.

När domstolen ska döma vilken påföljd som ska bli aktuell och hur långt straffet ska vara, så gör de en helhetsbedömning och väger in flera olika försvårande och förmildrande omständigheter. Exempel på försvårande och förmildrande omständigheter återfinns i brottsbalkens 29 kap. Att någon har begått brott tidigare utgör en omständighet som kan föranleda att straffet blir högre (se 29 kap. 4§)

Exakt vad straffet kan bli ifall du blir dömd för brottet är svårt att svara på, men mest troligt kommer det landa på böter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (744)
2019-04-25 Inte olovlig avlyssning om man deltar i samtalet
2019-04-23 Vad blir straffet, om en anställd läser en kollegas journal?
2019-04-23 Är det tillåtet att spela in samtal för att använda som bevis?
2019-04-15 Är det straffbart om någon i smyg filmar en annan person, t.e.x på arbetet, men endast syns i bild själv och den ovetande personens röst är med i filmen?

Alla besvarade frågor (68195)