Olovlig frånvaro - kan man bli uppsagd?

Hej! Jag åkte till libanon utan att meddela arbetsgivare om det, alltså ogiltig frånvaro. Tanken var att jag skulle vara borta en vecka bara pga jag hade omständigheter som ställde till det för att ta hand om anhöriga. Nu blev det aktuellt med detta med corona och jag kommer inte härifrån för att kunna återgå till arbete. Kan jag bli uppsagd?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör huruvida om det finns risk för att du kan bli uppsagd p.g.a. ogiltig frånvaro. Jag kommer i mitt svar att dela in detta i olika rubriker för att göra det enklare för dig att navigera i mitt svar och förhoppningsvis göra det enklare att förstå mitt svar. Längst ned finns ett kort svar.

Uppsägning

Enligt 7 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Utöver att uppsägningen ska vara sakligt grundad så finns det ytterligare ett antal krav som t.ex. att uppsägningen ska vara skriftlig, att arbetsgivaren ska ange omständigheterna som åberopas som grund för uppsägningen etc.

Sakligt grundad

Till att börja med så ska det sägas att olovlig frånvaro kan vara saklig grund för uppsägning. Vanligtvis så måste arbetsgivaren före uppsägningen har gett en tydlig varning om betydelsen att följa arbetstiderna och att en upprepning kan innebära förlust av anställningen, se AD 1986 nr. 160. Dock så tolkar jag det som att du kommer att utebli från arbetet under en längre tid, och det kan göra utgångsläget annorlunda. Utgångspunkten är att frånvaron ska ha pågått under en inte obetydlig tid. Det är dock inte enkelt att definiera "obetydlig tid", men det bör sägas vara nånstans omkring 3 veckor. I och med att du har åkt utomlands utan att fått detta beviljat så är det dock försvårande. Det i sådant fall möjligt att en kortare frånvaro kan vara tillräcklig för uppsägning.

När man uteblir från sitt arbete kan det en slags arbetsvägran, och det är allvarligt. Detta kan anses vara så förtroendeskadligt att det finns grund för uppsägning, se bl.a. AD 2002 nr. 35 och AD 2006 nr. 13. Det första av dessa fall rörde det sig om en utevaro på nånstans omkring en månad, men i det andra så var det en frånvaro som bara pågick under en eftermiddag.

Jag har dock inte förstått om du redan har missat arbete, d.v.s. att du missat arbete under den tid du tänkt vara borta, eller om du enbart missar arbete av den anledning att du inte kommer hem enligt din planering. Men vad man har kunnat se vid arbetsdomstolen är att olovlig frånvaro när man bett som semester är att se som allvarligt. Jag vill dock tillägga att det enligt förarbeten sägas att det ska ta hänsyn till om arbetstagaren har haft godtagbara skäl till sin frånvaro, se prop. 1973:129 s. 124.

Facklig organisation

Jag skulle dock rekommendera dig att vända dig till din fackliga organisation om du tillhör sådan för att få hjälp med din situation, de erbjuder hjälp för sina medlemmar.

Det kan spela stor roll om det är så att du varit i Libanon på din lediga tid, och att anledningen till att du missar ditt arbete är för att du inte kan ta dig hem. Det skulle då troligen inte utgöra saklig grund.

Kort svar om olovlig frånvaro kan utgöra grund till uppsägning

Det korta svaret är JA på om olovlig frånvaro kan utgöra grund för uppsägning, det kan till och med utgöra grund för avsked (se prop. 1973:129 s. 239, 7 § LAS). Men med hänvisning till ovanstående så finns det vissa saker att ta i beaktning, samt finns det tips på sätt att gå tillväga.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig!

Med vänliga hälsningar,

Oliver SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000