Olovlig avlyssning som bevis i rätten

FRÅGA
HejJag har ett litet dilemma. En bekant till mig ligger i vårdnadstvist med sin fd flickvän. Nu har dom varit upp i tinget igen och där spelade hon upp en inspelning från hennes telefon där hon spelat in ett samtal med min 10 åriga dotter. Hans dotter och min dotter är kompisar. Är detta ens laglig jag har inte givit tillstånd till detta. Hur kan hon få spela upp det i rätten överhuvudtaget? Ingen har informerat mig om att det fanns inspelade samtal med min dotter. Kan jag göra en anmälan och under vilken kategori?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att olovligen spela in telefonsamtal är ett brott mot frihet och frid, brottsrubriceringen är olovlig avlyssning, 4 kap. 9a § brottsbalken (BrB) (här). Det som är kriminaliserat som olovlig avlyssning är både avlyssning och inspelning med hjälp av tekniskt hjälpmedel. Det är dock endast olovligt att spela in ett samtal där man själv inte deltar.

Om huruvida du kan anmäla din väns f d flickvän för olovlig avlyssning beror således på om det är hon själv eller hennes dotter som spelat in samtalet och om den som spelat in samtalet deltar i samtalet eller inte.

I Sverige råder vidare fri bevisprövning, 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) (här). Det innebär att rätten har att pröva all bevisning som läggs fram i ett mål, oavsett hur bevisningen uppkommit. Även om din väns f d flickvän skulle ha gjort sig skyldig till olovlig avlyssning när hon spelat in samtalet kan det således användas som bevis i rätten.

Med vänlig hälsning,

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1019)
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot

Alla besvarade frågor (84436)