Olovlig avlyssning som bevis i domstol?

Jag har inspelat material där min sambo pratar med en annan person och jag spelar in detta via video, jag deltar inte själv i samtalen men har ett godkännande från min sambo att filma/spela in. Om man behöver använda detta i rättslig prövning skulle detta då kunna användas som bevis? Eller klassificeras detta som olovlig avlyssning? Hur ska man gå tillväga?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att det är du som spelar in, utan att delta i samtalet samt att enbart din sambo har samtyckt till inspelningen, inte den andra personen.

Det brott som aktualiseras i första hand är olovlig avlyssning, 4 kap. 9 a § brottsbalken.

Krav för olovlig avlyssning

Som utgångspunkt gäller att det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet inte har vetskap om att en inspelning sker. Eftersom endast din sambo har vetskap om inspelningen men inte den andra personen utgör inspelningen på denna grund olovlig avlyssning.

För att det ska vara olagligt krävs det dessutom att den som spelar in inte själv deltar i samtalet. Det krävs alltså inte att den andra samtalsparten har vetskap om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen. Jag tolkar dock din fråga som att du inte själv deltar i samtalet, därför utgör handlingen ett brott.

Spridning av videon

Andra brott kan aktualiseras om inspelningen sprids vidare. I sådana fall är det istället spridningen som är olaglig. Detta skulle kunna bli aktuellt om inspelningen innehåller känslig information om den andra personen. Om inspelningen till exempel utpekar personen som brottslig eller klandervärd kan brottet förtal aktualiseras, 5 kap. 1 § brottsbalken.

Använda videon som bevis i domstol

Videon kan användas som bevisi domstol. I Sverige råder så kallad fri bevisföring, 35 kap. 1 § rättegångsbalken. Principen innebär att parterna i princip kan åberopa vilken bevisning som helst. Principen innebär även att bevismedel som man fått tag på genom olagliga handlingar ändå kan användas som bevis. Detta betyder att även en inspelning som är olaglig enligt 4 kap. 9 a § brottsbalken kan användas som bevismedel, exempelvis om man utan samtycke har spelat in ett samtal man inte själv deltagit i. Det är däremot upp till domstolen att sedan värdera styrkan av detta bevis eftersom det i Sverige även råder fri bevisvärdering.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo