FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB21/01/2015

Olovlig avlyssning och straffskala förtal

Mitt ex har anmält mig till tingsrätt för "förtal". Inget särskilt trevligt avslut på vårt förhållande och därav en hel del telefonsamtal. Han och hans föräldrar har spelat in telefonsamtal då jag både varit arg och ledsen, vilket man har rätt att vara. Dock undrar jag vad de har haft för rätt att spela in dessa samtal, utan min vetskap?

Tacksam för svar på ovanstående och även vad kan jag bli dömd för?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är tillåtet att spela in samtal man själv deltar i, alltså har din före detta partner och hans föräldrar inte gjort någonting brottsligt genom att spela in telefonsamtal med dig om de deltog i samtalet. Jag antar att de har deltagit i samtalet eftersom det rör sig om just telefonsamtal. Det är alltså endast olovligt att spela in samtal man själv inte är delaktig i, vilket är ett brott och kallas olovlig avlyssning, 4 kap. 9a § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1).

Gällande din fråga vad du kan bli dömd för antar jag att du undrar om straffskalan på förtal eftersom det är brottet din före detta partner har anmält dig för.

Straffskalan för förtal av normalgraden är böter, 5 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). I det fall förtalet skulle klassas som grovt förtal är straffskalan istället böter eller fängelse i högst två år, 5 kap. 2 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P2S1). Ett mer specifikt svar än så kan jag tyvärr inte ge dig eftersom jag inte vet detaljerna kring händelsen utan det är upp till eventuell domstol att avgöra.

Jag hoppas att svaren var tillfredsställande.

Med vänliga hälsningar,

Sarah SaajakariRådgivare
Hittade du inte det du sökte?