Olovlig avlyssning och bevisning

FRÅGA
Vad straffet för otillåten avlyssning av privatperson i dennes hem ?Jag har förstått att grannarna har tillgång till någon slags avlyssning av mitt hem ( en villa ).Nu har jag även bevis gällande detta då en granne påtalat något som jag bara sagt inom husets väggar ?Vilket bevisar saken i fråga.Detta har pågått under flera år , och nu förstår jag hur dessa personer vet saker som bara sagts i mitt hem !Riktigt otäckt !
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Att döma av din beskrivning tycks olovlig avlyssning ligga närmast till hands. Eftersom dina grannar olovligen och utan din kännedom har avlyssnat samtal i ditt hem, i vilka de själva inte har deltagit, så kan de dömas för olovlig avlyssning, under förutsättning att de har använt teknisk apparatur för återgivning av ljud, exempelvis mikrofoner, bandspelare, buggade telefoner och radiosändare. Om grannarna däremot har avlyssnat samtal i ditt hem genom att lägga örat till väggen, genom ett glas eller ett annat hjälpmedel av icke-teknisk natur så är gärningen straffri. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 4:9 a. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst 2 år.

Om du anmäler dina grannar för olovlig avlyssning så kan du självklart anföra faktumet att de känner till saker du har sagt som de inte skulle ha känt till om de inte hade avlyssnat dig. Inom svensk rätt råder fri bevisföring, vilket innebär att du i princip kan föra in vad som helst som bevisning. Detta framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 35:1 första stycket. Dock kan detta faktum möjligen enkelt pareras av grannarna genom att de hävdar att du har nämnt vad de känner till vid ett tillfälle när du har pratat med dem och att du har glömt bort detta, varvid ord står mot ord. Om det inte heller kan visas att grannarna har använt teknisk apparatur så går de fria från straff. En brottsplatsundersökning av ditt hem som hittar eventuell teknisk apparatur, exempelvis dolda mikrofoner, kan då utgöra ett bevisfaktum som stödjer din utsaga i en rättegång.

Med vänlig hälsning

Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1183)
2021-06-22 Rycka i dörr och brevinkast, brottsligt?
2021-06-22 Människorov när busschaufför vägrar släppa ut passagerare?
2021-06-22 Försök till hemfridsbrott
2021-06-21 Är det lagligt att filma vid bråk i hemmet utan godkännande?

Alla besvarade frågor (93293)