Olovlig avlyssning i hemmet

Hej, jag är säker på att en av mina familjemedlemmar avlyssnar hemma hos mig med kamera. Om jag polisanmäler vilka straff kan personen få? Om personen är min man som avlyssnar och vi bor samma hus? Gäller då samma straff? Tack.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Det brott som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall är olovlig avlyssning som regleras i 4 kap 9 a § brottsbalken.

Om en familjemedlem till dig olovligen (utan ditt samtycke) och utan din kännedom har avlyssnat samtal i ditt hem, i vilka familjemedlemmen själv inte har deltagit, så kan denne dömas för olovlig avlyssning, under förutsättning att teknisk apparatur för återgivning av ljud har använts. Alltså skulle en kamera som har en funktion för återgivning av ljud kunna klassas som sådan teknisk apparatur som avses i lagen. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst 2 år.

Med att du och din man "bor i samma hus" tolkar jag det som att ni delar boende. Vad som i sådant fall skulle kunna göra att det inte blir fråga om olovlig avlyssning är om din man själv deltar i samtalen som spelas in. Men om han i hemlighet, utan att själv delta, spelar in vad du och andra personer säger, utgör detta olovlig avlyssning. Detta även om avlyssningen äger rum i ert gemensamma hem.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”