Olovlig avlyssning

FRÅGA
Hej!Kort fråga! Har arbetat som journalist på Sveriges Radio och då spelat in människor, oftast politiker, med dold mikrofon eller via telefon, sk "tjuvbandning." Det är inte olagligt. Och, heller inte att spela upp intervjun i radion. Detta utan att jag i förväg behöver meddela intervjuoffret. Förutsättningen för att spela in med dold mikrofon eller kamera är att jag själv är en del av det inspelade, som intervjuare t ex.Min fråga gäller den nya trenden att sätta upp en kamera i en hiss eller annan plats och spela in människorna där utan att de är medvetna om det. Är inte det olaglig buggning? Lagen är ju ganska tydlig när det gäller hemlig avlyssning.Tacksam för svar om rättsläget.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Bestämmelsen om olovlig avlyssning finns i Brottsbalken 4:9a (här). Som du säger är det inte straffbart enligt den bestämmelsen att spela in ett samtal som man själv deltar i. Gällande samtal som förs i en hiss eller på annan plats kan det röra sin om olovlig avlyssning om den som avlyssnar inte själv deltar i samtalet, om avlyssningen sker med tekniskt hjälpmedel, om avlyssnandet sker olovligen (vilket i det här fallet innebär utan samtycke från de inblandade) samt om avlyssnandet sker i hemlighet, det vill säga att de som spelas om inte vet om att de blir inspelade, till exempel genom att utrustningen är dold. Om dessa förutsättningar är uppfyllda så innebär den situation du beskriver en olovlig avlyssning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll