olika turordningslistor vid arbetsbristuppsägning

FRÅGA
Hej. Jag har en heltids tillsvidareanställning hos en skola som gymnasielärare och jag är behörig till yrket. Detta är en friskola jag arbetar på. Jag har arbetat på skolan i snart 4 år. Nu menar skolan att de kan åberopa arbetsbrist och att anställningstryggheten inte gäller lärare på samma sätt då man inte anställs som gymnasielärare utan gymnasielärare inom sitt ämne (i mitt fall engelska och historia). Som det ter sig, finns det för många lärare med antingen engelska eller historia i sin ämneskombination och de kan därför då använda sig av argumentet att åberopa arbetsbrist för att få bort mig. De har i första hand nu dragit ned min tjänst till 50% någonting som jag tvingats acceptera. Men det är ett uttalat hot/löfte om att det kan bli tal om fler nedskärningar och att det då kommer drabba mig i första hand. Har detta gått rätt till och stämmer det att LAS verkligen fungerar så här för behöriga lärare?Vi har en obehörig lärare anställd också (spanska och tyska) och flertalet inom andra ämneskombinationer som börjat efter mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst i Lag (1982:80) om anställningsskydd

Olika turordningslistor

Arbetsbrist kräver inte att det faktiskt är brist på arbete, utan det kan vara att arbetsgivaren exempelvis vill omorganisera verksamheten. En arbetsgivare har arbetsledningsrätt vilket innebär bland annat att arbetsgivaren avgör om det råder arbetsbrist. Arbetsgivaren kan också bestämma på vilka delar av verksamheten som nedskärningar ska göras.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren skyldig att iaktta turordningsreglerna i 22 § LAS. Här brukar arbetstiden vara avgörande vilket innebär att den som har arbetat kortast sägs upp först.

Arbetsgivaren har här rätt att göra olika turordningslistor för olika turordningskretsar. Normalt upprättas turordningen för varje driftsenhet och för varje kollektivavtalsområde. Arbetsgivaren kan då göra olika turordningslistor för olika ämnen. Men beroende på vilket kollektivavtal din arbetsgivare har så kan fackförbundet kräva att alla driftsenheter ska läggas samman i en gemensam turordningskrets.

Att du har längre arbetstid än andra lärare innebär att du har företrädesrätt enligt 22 § LAS. För att du ska kunna "putta undan" någon annan som har kortare anställning än dig inom ett annat ämne så krävs det att du har tillräckliga kunskaper och kvalifikationer för att kunna utföra deras arbetsuppgifter. Din arbetsgivare måste vara beredd att ta på sig skäliga inskolningskostnader för att bereda dig andra roller inom verksamheten men det sträcker sig inte till omskolningskostnader.

Om du inte har tillräckliga kvalifikationer för andra tjänster inom andra ämnen, och om du har kortast anställningstid av alla arbetstagare inom dina ämnen så är det tyvärr i enighet med LAS reglerna att du kan förlora arbetet..

För att en uppsägning ska vara sakligt grundad krävs också att arbetsgivaren undersöker om du kan omplaceras. Denna omplaceringsrätt förefaller bara till lediga positioner som du har tillräckliga kvalifikationer för enligt 7 § 2 st LAS.

Fingerad arbetsbrist

Du beskriver att de försöker göra sig av med dig. Om en arbetsgivare försöker göra sig av med personal genom arbetsbristuppsägning men den verkliga anledningen är personliga skäl så kallas det för fingerad arbetsbrist. Arbetsdomstolen brukar i dessa fall pröva om arbetsbrist faktiskt föreligger. Om det är ett fall av fingerad arbetsbrist så prövar domstolen istället skäligheten i den verkliga grunden till uppsägningen. I dessa fall har man möjlighet att överklaga en uppsägning till Arbetsdomstolen, men bevisbördan ligger på dig som arbetstagare och arbetstagarsidan har normalt svårt att nå framgång.


Om det bara är din tjänst som har dragits ned och bara du som riskerar att förlora ditt arbete så skulle jag rekommendera att du kontaktar ditt fackförbund.

Jag skulle också rekommendera att du läser arbetsgivarens kollektivavtal för att se om alla lärare inom alla ämnen kan slås samman till en gemensam turordningslista.

Hoppas du fick svar på din fråga

Amanda Rydberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1852)
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?
2021-09-11 Uppsägning av anställningsavtal innan arbetsstart.

Alla besvarade frågor (95801)