FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB18/02/2022

Olämpliga meddelanden och beteende

En person skickar olämpliga sms och videos till mig. Han har även letat upp min adress och stått utanför, kan jag anmäla detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om personens beteende är brottsligt.

Det låter som att hans beteende kan vara ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Avgörande för att det ska vara ofredande är vad för sorts sms och videos han skickar till dig samt hur ofta det görs. Ju mer kränkande eller nedsättande dessa meddelanden är, desto färre gånger krävs det för att det ska ses som ofredande.

Något som också kan vara ofredande är att han står utanför din bostad. Hur ofta har det skett? Sannolikheten att hans agerande är ofredande ökar ju oftare du har sett honom stå utanför din bostad.

Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med polisen och berättar för dem vad du har upplevt. Förhoppningsvis kommer polisen att få stopp på hans beteende.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Olivia SjöströmRådgivare