Olagligt med spärrforcering på pendeltågsstationer?

FRÅGA
Hej!Enligt Ordningslagen 4kap 6§ är det förbjudet att skaffa sig tillträde till område innanför ingångsspärren till tunnelbana utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis. Gäller detta även för andra kollektiva trafikmedel, som tex området innanför ingångsspärren till pendeltåg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Som du nämner är det enligt 4 kap 6 § 4 punkten Ordningslagen förbjudet med så kallad spärrforcering i tunnelbanan, alltså att man går genom spärrarna utan att ha en giltig biljett.

Spärrforcering som nämnts ovan kan även falla inom bedrägligt beteende som regleras i 9 kap 2 § 2 st Brottsbalken. Alltså att man begagnar sig av exempelvis transport utan att man betalar för det. Med transport menas taxi, tåg, buss, spårvagn eller annat allmänt kommunikationsmedel.

Det ska även tilläggas man kan bli skyldig att betala tilläggsavgift om man reser utan giltig biljett (enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik).

Alltså, även om det i 4 kap 6 § Ordningslagen endast nämns tunnelbana, kommer det ändå att vara olagligt att resa utan giltigt färdbevis då det faller inom bedrägligt beteende i 9 kap 2 § 2 st Brottsbalken.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (416)
2021-01-17 Vilka konsekvenser får felaktig tidsrapportering på jobbet?
2021-01-16 Försök till bedrägeri
2021-01-15 Kan jag polisanmäla för bedrägeri?
2021-01-15 Stöld eller bedrägeri?

Alla besvarade frågor (88463)