Olagligt med nedsättande uppgifter om ett företag?

FRÅGA
Hej,Vårt företag har utfört ett städuppdrag åt en privatperson.Beställningen avsåg städning i 3,5h (fast tid satt av beställaren som endast ville betala för 3,5h). Beställaren hävdade att dennes hus var mycket rent och 3,5h städning skulle räcka för att uppnå ett bra resultat.Väl på plats visade det sig att huset var mycket betydligt smutsigare än vad kunden beskrivit. Personalen städade så gott det gick den beställda tiden med resultatet att hela huset inte hanns gå igenom.När kunden väl mottagit fakturan sänder kunden ett email att denne inte är nöjd med resultatet av städningen och därför vill ha en nedsättning av priset.Samtidigt i detta email skriver kunden att om denne inte får en nedsättning av priset kommer kunden att ut skriva negativa inlägg på sociala medier om företaget.Är det sista stycket att beteckna som utpressning och i så fall i juridisk mening straffbart?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utpressning innebär enligt 9 kapitlet 4 § Brottsbalken att "någon genom olaga tvång förmår en annan till en handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne är". I det här fallet rör det sig alltså inte om utpressning.

Det du högst sannolikt tänker på är förtal. Förtal definieras i 5 kapitlet 1 § Brottsbalken och innebär att "någon utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning". Förtal kan dock endast rikta sig mot fysiska personer, inte juridiska personer (så som exempelvis ett företag).

Att skriva negativa inlägg på sociala medier om ett företag är alltså inte straffbart då "förtal" inte kan riktas mot juridiska personer.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,
William Sandell

Fick du svar på din fråga?