Olagligt att skapa och använda facebookprofil med annans namn?

FRÅGA
Vad heter brottet om någon gör en Facebook i någon annans namn och låtsas vara den personen samt lurar andra som den personen känner att det är den personen som skriver till dom på facebook? Vad är preskriberingstiden på det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din frågeställning innehåller inte särskilt många detaljer, så för att bättre besvara din fråga kommer jag fylla ut den med potentiella exempelsituationer. I och med att det rör sig om tänkbara brott aktualiseras i första hand bestämmelserna i brottsbalken (BrB).

Att utge sig vara någon annan kan utgöra olovlig identitetsanvändning

Först och främst kan konstateras att den som olovligen med hjälp av någon annans identitetsuppgifter utger sig för att vara personen, och på så vis orsakar skada eller olägenhet för personen, kan dömas till olovlig identitetsanvändning (BrB 4 kap. 6 b §). Med identitetsuppgifter avses sådan information som kan användas för att identifiera eller peka ut en viss (verklig) person – det kan alltså röra sig om namn, porträttbilder, adress etc. Alltså flera ting som faktiskt förekommer i en facebookprofil. Den olovliga identitetsanvändningen är straffbar om den leder till en ekonomisk skada eller övrigt obehag/nackdel för den utsatte. Obehaget måste objektivt sett varit påtagligt, det krävs alltså en ganska allvarlig kränkning för att beteendet ska vara straffbart. Att bara luras en stund "på skoj" är antagligen inte brottsligt i de flesta fall.

Andra tänkbara brott

Utöver det uppenbart potentiella brottet olovlig identitetsanvändning, kan man tänka sig att någon nyttjat en annans facebook för att lura till sig pengar, ingå avtal eller liknande. I dessa fall kan det faktiskt röra sig om ett bedrägeribrott (BrB 9 kap. 1 §). Skulle någon exempelvis föra över pengar till bedragaren i tron om att det var dennes vän eller familjemedlem är det stor risk att det utgör bedrägeri. Eventuellt skulle det också kunna röra sig om förtal den falska profilen sprider negativt värderad information om den riktiga personen, men detta brott är egentligen inte beroende av den falska profilen i sig (BrB 5 kap. 1 §).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll