Olagligt att säga håll käften?

På ett årsmöte i en bostadsrättsförening uppmanar en medlem som är föreslagen till suppleant i styrelsen, en annan medlem som ifrågasätter suppleantens kompetens att medlemmen skall "hålla käften."

På mötet deltog cirka 50 personer

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Det framgår inte vad frågan är men jag förstår det som att du undrar om det är olagligt att säga hålla käften på angivet vis (om du undrar något annat skriv i kommentarerna).

Vad man skulle kunna tänka sig är om det skulle kunna utgöra ett olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalk), Det gör man sig skyldig till om man "lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Att säga "håll käften" går inte in under detta eftersom den inte typiskt sett framkallar allvarlig fruktan.

Det är inte heller en förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalk) eftersom uttalandet, även om det är otrevligt, inte är så pass kränkande att den bör föranleda straffrättsligt ansvar.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo