Olagligt att säga håll käften?

FRÅGA
På ett årsmöte i en bostadsrättsförening uppmanar en medlem som är föreslagen till suppleant i styrelsen, en annan medlem som ifrågasätter suppleantens kompetens att medlemmen skall "hålla käften."På mötet deltog cirka 50 personer
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Det framgår inte vad frågan är men jag förstår det som att du undrar om det är olagligt att säga hålla käften på angivet vis (om du undrar något annat skriv i kommentarerna).

Vad man skulle kunna tänka sig är om det skulle kunna utgöra ett olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalk), Det gör man sig skyldig till om man "lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Att säga "håll käften" går inte in under detta eftersom den inte typiskt sett framkallar allvarlig fruktan.

Det är inte heller en förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalk) eftersom uttalandet, även om det är otrevligt, inte är så pass kränkande att den bör föranleda straffrättsligt ansvar.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (771)
2019-06-17 Får en mäklare beträda mark eller brygga för fotografering?
2019-06-15 Spela in samtal med ex-partner
2019-06-14 Vilket brott faller förföljelse under?
2019-06-11 Är det lovligt att avlyssna en arbetsintervju man själv är med i?

Alla besvarade frågor (69981)