Olagligt att säga håll käften?

FRÅGA
På ett årsmöte i en bostadsrättsförening uppmanar en medlem som är föreslagen till suppleant i styrelsen, en annan medlem som ifrågasätter suppleantens kompetens att medlemmen skall "hålla käften."På mötet deltog cirka 50 personer
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Det framgår inte vad frågan är men jag förstår det som att du undrar om det är olagligt att säga hålla käften på angivet vis (om du undrar något annat skriv i kommentarerna).

Vad man skulle kunna tänka sig är om det skulle kunna utgöra ett olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalk), Det gör man sig skyldig till om man "lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Att säga "håll käften" går inte in under detta eftersom den inte typiskt sett framkallar allvarlig fruktan.

Det är inte heller en förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalk) eftersom uttalandet, även om det är otrevligt, inte är så pass kränkande att den bör föranleda straffrättsligt ansvar.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (805)
2019-08-21 Smygfilmning av pedagog på förskola
2019-08-21 Är kvinnor mer skyddade än män mot fridskränkning?
2019-08-20 Kan jag bli dömd för dataintrång även om jag gjort det för att bevisa en konspiration mot mig?
2019-08-17 Är det olagligt att öppna en annan persons brev?

Alla besvarade frågor (72144)