Olagligt att säga att man är en kunglighet?

2017-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Är det olagligt i Sverige att medvetet utge sig för att vara kunglighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns vissa titlar och personer man inte får utge sig för att vara. Skyddade titlar som kräver en viss examen, medlemskap i en yrkesförening eller en viss yrkeslegitimation skyddas på olika ställen i lagstiftningen. Exempel på dessa är polis (17 kap. 15 § Brottsbalken), advokat (8 kap. 10 § Rättegångsbalken) och läkare (4 kap. 3 § Patientsäkerhetslagen).

17 kap. 15 § Brottsbalken reglerar föregivande av allmän ställning och gäller då någon obehörigen utger sig för att utöva myndighetsutövning.

Svar på din fråga
Då det inte finns något specifikt straffbud som förbjuder att utge sig för att var en kunglighet bör det inte i sig vara olagligt att uppge sådan information. Föregivande av allmän ställning kommer förmodligen inte heller att aktualiseras då kungligheter inte utövar myndighetsutövning.

Det som skulle kunna aktualiseras i dessa fall är olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6b § Brottsbalken som kan aktualiseras om man utger sig för att vara en specifik person och detta ger upphov till skada för honom eller henne. Den som döms för olovlig identitetsanvändning döms till böter eller fängelse i högst två år.

Om uppgifterna lämnas i samband med framställning eller användning av urkund kan förfalskningsbrotten i 14 och 15 kap. Brottsbalken aktualiseras.

Hoppas du fick svar på din fråga
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2637)
2021-07-25 Ny lag om störande musik
2021-07-25 Vinna mål i domstol
2021-07-21 Får jag flytta min f.d. partners kvarlämnade egendom?
2021-07-20 Kan Lexbase visa åtalsunderlåtelser på personer under 18 år?

Alla besvarade frågor (94234)