Olagligt att rota i sopor?

FRÅGA
Är det olagligt att rota och/eller ta andras sopor? Är det skillnad om det är sopor från ett gemensamt soprum eller om det är från soptunnan på min enskilda tomt/fastighet? Om så är fallet, vilken lag är det som gäller?
SVAR

Hej och tack för din fråga!
Rent allmänt kan sägas att det troligen är olagligt att rota igenom andras sopor. Men det har betydelse var soporna förvaras. Man brukar säga att den som äger soptunnan eller containern också äger soporna. Går man olovligt in på en soptipp gör man sig troligen skyldig till olaga intrång enligt Brottsbalken 4 kap. 6§ 2st mot den som äger soptippen. Rotar man i soporna i ett hyreshus så är det fastighetsägaren som äger soporna, och det är alltså eventuellt ett brott mot denne och inte mot den som slängt soporna, man har alltså inte kvar äganderätten till soporna om man bor i ett hus med gemensamt soprum eller dylikt.

Har du en soptunna på din mark/tomt kan det röra sig om hemfridsbrott att rota i den, enligt Brottsbalken 4 kap. 6§ 1st.

Med vänliga hälsningar,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1017)
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?
2020-09-11 Kan en granne som stirrar och tar sig in på husägarens tomt göra sig skyldig till något brott?

Alla besvarade frågor (84107)