Olagligt att rota i andras sopor?

Får soparbetare rota in sopor?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att rota i andras sopor bör i vissa fall kunna ses som brottsligt handlande men det beror lite på situationen. Till exempel kan det bero på var soporna förvaras. Om soporna står på annans mark/tomt så kan det handla om hemfridsbrott eller olaga intrång beroende på om det är en bostadstomt eller till exempel en fabrik (4 kap. 6 § brottsbalken). Normalt sett så står ju en soptunna som ska tömmas inte långt inne på någons tomt utan flyttas till utkanten av tomten intill en väg. Den som äger soptunnan eller containern äger också soporna. Det betyder att det skulle kunna klassas som stöld (eller snatteri beroende på värdet) att själv tillägna sig soporna, men av din fråga förstår jag det som att du undrar om just rotandet skulle vara olagligt. Det skulle kunna röra sig om brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken), eftersom där inte ställs ett krav på att gärningsmannen ska tillgripa något utan det räcker med att man "olovligen rubbar annans besittning", men själva rotandet i sig behöver ju inte innebära att ägarens besittning rubbas.

I övrigt kan det självklart vara integritetskränkande och säkerligen ingenting som en soparbetares arbetsledare skulle uppmuntra, men jag har svårt att se att själva rotandet skulle falla under en brottsbestämmelse.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo