Olagligt att inte radera nakenbilder?

Mitt ex har sparat nakenbilder på mig som jag flertalet gånger bett honom att radera. Han behåller bilderna ändå, gör han sig skyldig till något brott?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom du frågar om ett brott så regleras detta i brottsbalken.

Det första brott jag kommer att tänka på är olaga integritetsintrång. Av 4 kap. 6c § 5 p. brottsbalken följer att den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild på någon annans helt eller delvis nakna kropp döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.

Med andra ord finns det två viktiga rekvisit (omständigheter) i den här paragrafen som behöver vara uppfyllda i den här situationen för att ditt ex ska kunna begå olaga integritetsintrång. Det är att bilden behöver spridas och att denna spridning är ägnat att medföra allvarlig skada för dig. Med skada avses skada på privatlivet och den personliga integriteten. Av kravet på att skadan ska vara allvarlig följer att ansvaret är begränsat till situationer där spridningen kan leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga negativa konsekvenser för den enskilde. Spridningen behöver typiskt sett anses medföra allvarlig skada.

Med spridning avses att uppgifterna görs tillgängliga för fler än ett fåtal personer. Det krävs inte att dessa faktiskt tagit del av uppgifterna. Att spridningen ska utgöra ett intrång i någons privatliv innebär att den ska ske mot personens vilja, i strid med ett förtroende eller utan personens giltiga samtycke.

I det här fallet så vet vi ingenting om vad han har tänkt göra med bilderna och varför han har de kvar, eller om han endast tittar på dem själv. Av ren respekt så kan man tycka att han bör radera bilderna och lyssna på vad du säger.

Men att inneha själva bilderna är inte olagligt i sig, men att sprida bilderna är alltså inte lagligt och kan i värsta fall leda till två års fängelse.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda AlwallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo