Olagligt att inte radera nakenbilder?

FRÅGA
Mitt ex har sparat nakenbilder på mig som jag flertalet gånger bett honom att radera. Han behåller bilderna ändå, gör han sig skyldig till något brott?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom du frågar om ett brott så regleras detta i brottsbalken.

Det första brott jag kommer att tänka på är olaga integritetsintrång. Av 4 kap. 6c § 5 p. brottsbalken följer att den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild på någon annans helt eller delvis nakna kropp döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.

Med andra ord finns det två viktiga rekvisit (omständigheter) i den här paragrafen som behöver vara uppfyllda i den här situationen för att ditt ex ska kunna begå olaga integritetsintrång. Det är att bilden behöver spridas och att denna spridning är ägnat att medföra allvarlig skada för dig. Med skada avses skada på privatlivet och den personliga integriteten. Av kravet på att skadan ska vara allvarlig följer att ansvaret är begränsat till situationer där spridningen kan leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga negativa konsekvenser för den enskilde. Spridningen behöver typiskt sett anses medföra allvarlig skada.

Med spridning avses att uppgifterna görs tillgängliga för fler än ett fåtal personer. Det krävs inte att dessa faktiskt tagit del av uppgifterna. Att spridningen ska utgöra ett intrång i någons privatliv innebär att den ska ske mot personens vilja, i strid med ett förtroende eller utan personens giltiga samtycke.

I det här fallet så vet vi ingenting om vad han har tänkt göra med bilderna och varför han har de kvar, eller om han endast tittar på dem själv. Av ren respekt så kan man tycka att han bör radera bilderna och lyssna på vad du säger.

Men att inneha själva bilderna är inte olagligt i sig, men att sprida bilderna är alltså inte lagligt och kan i värsta fall leda till två års fängelse.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (841)
2019-11-06 Regler om fotografering av personer på allmän plats
2019-10-31 Får min granne gå in på min tomt när grinden är stängd?
2019-10-31 Skyldigheter vid felsänd post
2019-10-31 Inte ett hemfridsbrott att knacka på dörren

Alla besvarade frågor (74494)