Olagligt att filma/fotografera någon på dennes innegård?

Hej, jag har en granne som stör sig på hundar. Lång historia kort så har jag aldrig gjort något för att störa henne eller andra grannar på vår innegård och jag har ordenlig pli på min hund. Eftersom hon har stört sig så har hon ringt Familjebostäder som i sin tur satt upp en lapp där det står lite regler kring hundar (vilket jag redan följt från dag 1... *snark*). Jag undrar om hon kan filma och fota från sitt fönster lagligt när vi är på gården? (det skulle nämligen inte förvåna mig om hon skulle göra det). Jag vill bara ha kött på benen så att om jag säger ifrån så har jag rätt. Stort tack för hjälpen! MVH,

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om grannen begår något brott om hon skulle filma dig på innegården. I mitt svar kommer jag på ett generellt plan berätta vilka brott som kan bli aktuella när någon filmar eller fotar en annan person. Regler om brott hittas i brottsbalken.

När är det olagligt att filma/ta kort?
Kränkande fotografering (4 kap 6a § brottsbalken)
Brottet "kränkande fotografering" kan en person begå om han/hon filmar eller fotografera någon i smyg utan dennes tillstånd på en privat plats. Privat plats definieras i lagtexten som:
- Inomhus i en bostad (med bostad avses bl.a. lokal eller annan plats där någon bor, men även tillfälliga bostader så som hotellrum eller ett tält. Det krävs inte att den fotograferade är i sin egen bostad utan kan även vara i någon annans bostad)
- På en toalett
- I ett omklädningsrum
- Annat liknande utrymme (det kan vara provhytter, bastu eller andra utrymmen som är avsedda för väldigt privata förhållanden)

Personen som blir fotograferad ska alltså inte befinna sig på en allmän plats.

Ofredande (4 kap 7 § brottsbalken)
Även om man filmar /fotograferar på allmän plats, vilket vanligtvis är tillåtet, så kan sättet att filma/fotografera på vara brottsligt. Om man är hänsynslös eller på annat sätt utsätter någon för störande kontakter kan man göra sig skyldig till ofredande. När man bedömer om en kontakt är störande tittar man på antalet närmanden eller hur och när de sker. Hänsynslöst agerande kan föreligga om en person filmar en annan på ett påträngande sätt eller att följa efter någon under en viss tid.

Detta gäller om syftet med gärningen är att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Alltså att upprepade gånger filma/fotografera en person eller agera på ett kränkande och störande sätt kan i sig vara brottsligt.

Vad gäller i ditt fall?
Utgångspunkten är att man får filma eller fotografera människor på allmän plats utan personernas samtycke men inte personer som befinner sig på en privat plats (kränkande fotografering). Du får dock inte filma/fotografera människor på ett störande eller hänsynslöst vis (ofredande).

Det kan bli svårt att hävda att grannen gör sig skyldig till kränkande fotografering om du är på innegården eftersom att det troligtvis räknas som en "allmän plats". Fotograferar grannen däremot dig när du befinner dig i din bostad så gör hon sig skyldig till kränkande fotografering. Det grannen kan göra sig skyldig till om hon upprepade gånger fotograferar dig på innegården på ett vis som gör att du känner dig kränkt är ofredande.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo