Olagligt att bära skyddsväst?

2015-10-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har en diskussion om skyddsvästar där någon påstår att det är licenspliktigt eller olagligt för privatpersoner att inneha och bära dessa. Jag hävdar att det är fullt lagligt för vem som helst att köpa, inneha och bära skyddsväst. Det jag dock funderar på är om olika skyddsklasser kan vara licenspliktiga? Har hört sägas att det kan räknas som "krigsmaterial" men jag skulle vilja få lite klarhet i saken.Tack på förhandVänligenJoakim
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Det finns ingen lag som anger att det är olagligt att som privatperson köpa, inneha eller bära skyddsväst. Någon skyddsklassificering påverkar därför inte heller om du är privatperson och vill köpa, inneha eller bära skyddsväst.

Men, västens klassificering kan göra att den kan komma att omfattas av lagen (1992:1200) om krigsmateriel (se här) och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel (se här).

Vad som utgör krigsmateriel definieras i Bilaga A Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Där framgår under sektion M13 exempelvis att vissa sorters skyddsvästar inbegrips i begreppet krigsmateriel precis som ni diskuterat. Jag har valt att kopiera in delar av stycket så att du kan läsa det själv direkt.

"ML13 Pansar- eller skyddsutrustning, konstruktioner och komponenter, enligt följande:

1. Mjuka skyddsvästar eller skyddsdräkter, tillverkade för att uppfylla militära standarder eller specifikationer, eller motsvarigheter till sådana standarder eller specifikationer, och särskilt utformade komponenter för dessa.

Not: Vid tillämpning av ML13 d.1, omfattar militära standarder eller specifikationer, som minimum, specifikationer för splitterskydd.

2. Hårda skyddsplattor som ger ballistiskt skydd på lägst nivå III (NIJ 0101.06, juli 2008) eller nationella motsvarigheter." Redogörelsen fortsätter, men jag bedömer att det är detta som är relevant för din fråga.

Att vissa sorter definieras som krigsmateriel får endast betydelse vad gäller frågor om tillverkning, införsel i landet, utförsel ur landet, marknadsföring, handel med sådant materiel mm. Då krävs specifika tillstånd, certifikat mm.

Dessa regler reglerar alltså INTE huruvida du som privatperson får bära västen, inneha den eller köpa den.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Skall man således anta att detta gäller även hjälm med ballistiska skyddsegenskaper, exempelvis hjälm med skyddsklass motsvarande amerikansk NIJ IIIA-klass? Gäller samma frihet och rätt för alla att exempelvis handla en NIJ V(4)-klassad skyddsplåt i exempelvis Danmark eller Storbritannien och ta med hem till Sverige utan cert eller licenser? De butiker i Sverige, som jag kollat, som säljer den här typen av materiel kräver ID samt bevis i någon form att man jobbar inom FM, Polis, Vaktbolag etc. Således "tillåts" inte gemene man köpa vad man enligt lag har rätt att köpa, är detta ett sätt för företaget att "hålla ryggen fri"? Är det lagligt?
2017-06-28 11:49
Hej! Skall man således anta att detta gäller även hjälm med ballistiska skyddsegenskaper, exempelvis hjälm med skyddsklass motsvarande amerikansk NIJ IIIA-klass? Gäller samma frihet och rätt för alla att exempelvis handla en NIJ V(4)-klassad skyddsplåt i exempelvis Danmark eller Storbritannien och ta med hem till Sverige utan cert eller licenser? De butiker i Sverige, som jag kollat, som säljer den här typen av materiel kräver ID samt bevis i någon form att man jobbar inom FM, Polis, Vaktbolag etc. Således "tillåts" inte gemene man köpa vad man enligt lag har rätt att köpa, är detta ett sätt för företaget att "hålla ryggen fri"? Är det lagligt?
2017-06-28 11:49
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1187)
2020-10-26 ​Är ingenjör en skyddad titel?
2020-10-25 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap?
2020-10-19 Är det tillåtet att bära durkslag som religiös huvudbonad på passfoto i Sverige?
2020-10-19 Hur länge kan man lämna synpunkter på ett beslut?

Alla besvarade frågor (85393)