Olagliga uttalanden?

FRÅGA
Är de okej att man får höra att jag Hoppas att du dör? Hade du inte haft barn hade jag hjälpt dig till helvetet?.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att någon säger "hoppas du dör" och "hade du inte haft barn hade jag hjälpt dig till helvetet" är inte okej. Dels är det extremt otrevligt och obehagligt för mottagaren, men det kan också vara olagligt under vissa omständigheter.

Brottet olaga hot

Brottet som kan vara aktuellt här är olaga hot (4 kap. 5 § st. 1 Brottsbalken). I lagen kan man läsa:

"Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."

För att man ska dömas för brottet olaga hot krävs

1. Att man hotat någon med en brottslig gärning

2. Syftet med hotet är att framkalla allvarlig rädsla för säkerhet, egendom, frihet eller frid.

Att någon säger "hoppas du dör" uppfyller inte det första kravet på hot om brottslig gärning. Att någon säger "hade du inte haft barn hade jag hjälpt dig till helvetet" kan möjligen räknas som att du hotas med brottslig handling eftersom du förmodas avliden för att kunna hamna i helvetet. Det andra kravet kan också vara uppfyllt. Eftersom jag själv inte hört samtalet kan jag inte säga om uttalandena var avsedda för att framkalla allvarlig rädsla gentemot dig, men med hänsyn till vad som sades låter det som att det var syftet. Om det är så att personen uttalat sig med en skämtsam eller ironisk ton skulle det kunna indikera att hen inte försökt göra dig allvarligt rädd. Du vet bäst själv vad syftet med uttalandena var.

Min uppfattning är att brottet olaga hot kan vara aktuellt i detta fall, men det bör förstås utredas av polisen för att se om åtal kan väckas.

Brottet förolämpning

Ett annat alternativt brott som kan vara aktuellt är förolämpning (5 kap. 3 § st. 1 Brottsbalken). I lagen kan man läsa:

"Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter."

För att man ska dömas till brottet krävs det att personen som uttalat sig sagt sakerna direkt till dig personligen och syftet med att säga sakerna har varit att kränka din självkänsla eller värdighet.

Det får sägas vara ett nedsättande uttalande och förödmjukande beteende att säga saker som "hoppas du dör" och hade du inte haft barn hade jag hjälpt dig till helvetet". Precis som jag redogjorde för ovan kan jag egentligen inte bedöma vad syftet med uttalandet var, men förutsatt att en skämtsamt ton inte används är det mycket troligt att uttalandena gjordes för att kränka din självkänsla och värdighet.

Sammanfattande svar

De två brott som kan vara aktuella i ditt fall är olaga hot och/eller förolämpning. Polisen behöver göra en bedömning för att se om det kan bli åtal. Om ord står mot ord kan det bli svårt att döma gärningsmannen i fråga.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1201)
2021-07-23 Kan jag fällas för olaga hot om det blir ord mot ord? Hur mycket böter kan jag få?
2021-07-21 Kan skyltar med visst innehåll uppsatta på egen egendom utgöra olaga hot?
2021-07-19 Vem får polisanmäla ett brott?
2021-07-19 Olagliga uttalanden?

Alla besvarade frågor (94159)