Olagliga att filma i skolan?

Hej.

Vid ett par tillfällen har mina barn varit utsatt för hot om polisanmälan av lärare då de har filmat eller tagit kort i skolan. Det finns inget som röjer någons identitet vare sig på bild eller i ljud. På ena filmen gick vaktmästaren förbi fönstret men uppsåtet var att filma den första snön som hade kommit under natten. Ringde skolan och talade om att jag var trött på deras påhopp på mina barn som blir ganska oroliga och ledsna av detta. Läraren sa att det var förbjudet enligt lag att fota/ filma på skolan och lägga upp i sociala medier. Försöker hitta en lag som beskriver just detta i skolmiljö. Har läst en del om det men har lite svårt att pussla ihop en försåtlig mening av det. Dock vet jag att hot om polisanmälan kanske kan vara olagligt om det är i syfte att ändra en persons vanor eller dylikt.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din första fråga är om det är olagligt att filma i skolan. Det brott som kan aktualiseras är kränkande fotografering i 4 kap. 6a § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS1) Där anges det att i vissa lokaler anses olovlig fotografering i vissa särskilt utvalda lokaler som olagliga. I bestämmelsen nämns bostad, toalett eller omklädningsrum som sådana lokaler. En vanlig skollokal anser jag inte faller in under begreppet. Det är därmed inte straffbart att fota/filma på skolan.

Rörande spridningen av filmerna är det möjligen förtal i 5 kap. 1 § BrB som kan bli aktuellt men utgångspunkten är att sådan spridning är tillåten.

Därefter frågade du om det är olagligt att hota med polisanmälan. I 4 kap. 4 § BrB anges att hot med att ange någon för brott kan anses som olaga tvång om tvånget det anses som otillbörligt. Det kan konstateras att rekvisitet "hot att ange någon för brott" anses som uppfyllt om man hotar att polisanmäla någon. Det som är svårt att avgöra om det anses som otillbörligt. De begreppet innebär ett visst krav på syftet med tvånget. Ex kan nämnas att hota med att polisanmäla en tjuv för att förmå den att ersätta offret med vad som stulits inte anses som otillbörligt men att försöka få tjuven att ersätta mer än vad som stulits anses som otillbörligt. Vad som är klart är att en sådan bedömning ska göras utifrån det enskilda fallet vilket gör det svårt för mig i nuläget att avgöra om det är otillbörligt. Vad som jag menar talar för att det anses som otillbörligt är att syftet med hotet är att försöka få barnen att inte göra något som de enligt lag har rätt att göra.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo