Olaga tvång, ofredande och egenmäktigt förfarande.

FRÅGA
Hej, mitt ex har verbalt hotat mig till att kliva in i hans bil och i bilen hotat om att jag inte skulle komma hem. Han släppte av mig vid en busshållsplats där han uttryckligen sagt till mig att ''du ska bara veta vad jag är kapabel till, jag har lagt två personer under isen förut, du skulle inte bli den första som försvann''. Därefter tvingat in mig i bilen på nytt genom verbala hot. Vad klassas det som för brott? Han har även vid två tillfällen ej låtit mig lämnat hans lägenhet. Han har också 2 gånger tagit min telefon utan tillåtelse och hotat om att inte ge tillbaka den.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag bara säga att jag är ledsen för det du har varit med om och enligt min bedömning är det ett flertal brott som ditt ex kan tänkas ha gjort sig skyldig till med tanke på vad du beskriver.

Först och främst kan han ha gjort sig skyldig till olaga tvång enligt brottsbalkens (BrB) 4 kapitel, 4 § när han hotade dig att kliva in i hans bil samt när han vid busshållplatsen uttalande ytterligare hotelser till dig. Det utgör alltså ett brott att genom hot om brottslig gärning tvinga någon till handling. Med hot om brottslig gärning avses i första hand hot om våld mot person och dessa hot kan vara såväl uttryckliga som förtäckta, dvs en antydan om att något obehagligt kan hända om man inte gör som gärningsmannen vill.

Du skriver också att han har hindrat dig från att lämna hans lägenhet och även detta skulle kunna utgöra brott. Då jag saknar en hel del uppgifter om det inträffade kan jag endast uttala mig generellt, men detta skulle kunna tänkas utgöra olaga frihetsberövande enligt BrB 4 kapitlet, 2 § eller ofredande enligt BrB 4 kapitlet, 7 §.Om han fysiskt har hindrat dig från att lämna lägenheten genom att hålla fast dig är det mer troligt att det rör sig om brottet ofredande.

Det faktumet att han har tagit din telefon utan tillåtelse och hotat med att inte ge tillbaka den skulle kunna utgöra egenmäktigt förfarande enligt BrB 8 kapitlet, 8 § då han utan ditt samtycke försätter sig i besittning över din telefon.

Om du vill och orkar så råder jag dig till att göra en polisanmälan då det finns anledning att anta att din ex-pojkvän har gjort sig skyldig till en rad brott gentemot dig. Jag hoppas att allt löser sig för dig och jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1025)
2020-09-30 Är det tillåtet att spela in videosamtal i smyg?
2020-09-30 Olaga hot och olaga förföljelse
2020-09-29 Får personal kroppsvisitera mig utan mitt medgivande?
2020-09-28 Får jag spela in ett samtal utan att den andre personen vet om det?

Alla besvarade frågor (84687)