Olaga tvång - måste tvånget vara åtlytt?

FRÅGA
När det gäller olaga tvång, måste tvånget vara åtlytt för att rekvisiten för paragrafen ska anses uppfyllda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ja, tvånget måste vara åtlytt för att det ska anses röra sig om olaga tvång. Det här följer av formuleringen i paragrafen där det står ".. tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något..", 4 kap. 4 § brottsbalken (här). Alla rekvisit i paragrafen måste vara uppfyllda.

Om offret inte gör det gärningsmannen säger är det snarare att ses som ett försök. Normalgraden av olaga tvång är inte straffbart på försöksstadiet. Däremot kan en person dömas till ansvar för försök till grovt olaga tvång, 4 kap. 10 § brottsbalken (här).

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (981)
2020-07-30 Får polisen förfölja personer och stanna bilar utan misstanke om brott?
2020-07-28 Är det olagligt att hota med att ringa polisen?
2020-07-27 Fotografering av min tomt
2020-07-24 Bryter personen mot någon lag när han upprepade gånger tittar in i min lägenhet mot min vilja?

Alla besvarade frågor (82559)