Olaga tvång - måste tvånget vara åtlytt?

FRÅGA
När det gäller olaga tvång, måste tvånget vara åtlytt för att rekvisiten för paragrafen ska anses uppfyllda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ja, tvånget måste vara åtlytt för att det ska anses röra sig om olaga tvång. Det här följer av formuleringen i paragrafen där det står ".. tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något..", 4 kap. 4 § brottsbalken (här). Alla rekvisit i paragrafen måste vara uppfyllda.

Om offret inte gör det gärningsmannen säger är det snarare att ses som ett försök. Normalgraden av olaga tvång är inte straffbart på försöksstadiet. Däremot kan en person dömas till ansvar för försök till grovt olaga tvång, 4 kap. 10 § brottsbalken (här).

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1096)
2021-01-26 Hemfridsbrott eller olaga intrång
2021-01-26 Brottsligt att smygfilma under sex?
2021-01-24 Gränsdragning för ofredande
2021-01-24 Jag har blivit anmäld för grov kvinnofridskränkning - vad händer nu?

Alla besvarade frågor (88472)