Olaga tvång att tvinga någon köpa något?

FRÅGA
Min 9åriga son blev efter skolan tvingad av tre för honom okända 14åriga killar att köpa godis, läsk, glass åt dem för 200kr.De uttalade aldrig något fysiskt hot men min son blev extremt rädd pga deras ålder och att han var helt ensam. Kan detta vara brottsligt, går det att anmäla?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Utgör gärningen ett brott?

Olaga tvång innebär (bland annat) att tvinga något att göra något genom hot om brottslig gärning (4 kap. 4 § Brottsbalken). Uppenbarligen har din son tvingats göra något (köpa godis etc). Frågan är då om detta skett genom hot om brottslig gärning. Den brottsliga gärningen kan vara vilken som helst men ska framkalla rädsla som rör någon säkerhet till person eller egendom. Hotet ska vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade. Hotet behöver inte uttryckas utan vad vara antytt av vad som görs.

Det är alltså inte nödvändigt att de hotar uttryckligen, t. ex "köp godis åt oss eller så får du stryk", utan det vara vara antytt av hur 14-åringarna handlat. Jag anser mig veta för lite om hur 14-åringarna handlat och därmed vad som antytts för att kunna bedöma om detta utgör ett hot om brottslig gärning.

Är det brottsligt?

Ja, om förutsättningarna (kallas rekvisit) för olaga tvång är uppfyllda och gärningsmannen haft uppsåt (något förenklat) så har brott begåtts.

Påföljd?

Barn under femton år kan begå brott i Sverige till skillnad från många andra länder Däremot kan de inte dömas till någon påföljd om de var under femton år vid gärningstillfället (1 kap 6 § Brottsbalken).

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (891)
2020-02-28 Är det olagligt att spela in ett privat samtal och kan jag visa det för någon annan?
2020-02-26 När får man hindra någon att fotografera ens företagslokal?
2020-02-24 Olaga frihetsberövande av väktare
2020-02-23 Jag har en störande granne, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (77520)