Olaga intrång att gå igenom en BRF?

FRÅGA
Jag kom till ett område, en BRF som är inhängnat. En grind stod öppen så jag gick genväg igenom området. En boende kom ut och hotade med polis på grund av olaga intrång. Nu blev jag nyfiken på några frågeställningar:Kan det röra sig om olaga intrång om jag går igenom bostadsrättsföreningens område när grinden står öppen.?Är det olaga intrång om grinden är stängd, men olåst?Spelar det någon roll om bostadsrättsföreningen sätter upp en skylt med texten "obehöriga äga ej tillträde" eller liknande lydelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Brottet olaga intrång regleras i 4 kap. 6 § 2 stycket Brottsbalken. Enligt bestämmelsen begår en person ett brott om denne intränger eller kvarstannar obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe.

Ett inhägnat område för BRF omfattas inte av bestämmelsen i och med att lagen är till för att i första hand skapa ett skydd gällande platser som har inrättats för ett bestämt ändamål där det kan vara angeläget att freda platsen mot obehöriga. Med "annat dylikt ställe" i bestämmelsen omfattas exempelvis byggarbetsplatser. Även om en boende säger att någon inte får vistas där får gemene man ändå göra det såvida det inte är låst för allmänheten. En stängd men olåst grind torde alltså inte heller kvalificera en entré såsom olaga intrång.

Om en skylt likt "obehöriga äga ej tillträde" satts upp kan det vara så att det klassas som olaga intrång att göra entré. Detta beror på om BRF:en i sådana fall fått tillstånd av kommunen att sätta upp skylten eller inte. Att bara sätta upp en sådan skylt utan tillstånd på en plats som annars omfattas av allemansrätten gör inte att allmänheten får hållas borta. Det ska sägas att det är väldigt många privatpersoner som sätter upp sådana skyltar utan tillstånd från kommunen. Ser man en sådan skylt och är osäker på om området verkligen inte får beträdas kan en kontakta kommunen i fråga och fråga. Det är osannolikt att en vanlig BRF skulle få sätta upp en sådan skylt. Kärnkraftverk, byggarbetsplatser och liknande är platser som med större sannolikhet får tillstånd att sätta upp sådana skyltar.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91094)