Olaga intrång

FRÅGA
Om jag klättrat över ett stängsel till en byggarbetsplats (utan att stjäla eller förstöra något), blivit stoppad av en väktare som tagit mitt personnummer men sedan låtit mig gå utan att lämna mig till polis, kan jag då ändå bli gripen/åtalad i efterhand?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Enligt 4 kap. 6 § 2 st. brottsbalken (BrB) ska den som "Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes till böter."

Det innebär att klättrande över stängsel och att befinna sig inom ett förbjudet område kan utgöra brottet olaga intrång. Olaga intrång, som inte är grovt, är ett s.k. målsägandebrott vilket innebär att den målsägande själv måste ange brottet till åtal för att åklagaren ska kunna väcka åtal. Åklagaren kan själv väcka åtal om det är påkallat utifrån allmän synpunkt.

Att väktaren har tagit Ditt personnummer och därefter låtit Dig gå innebär inte att händelsen inte kan anmälas och att Du inte kan åtalas, utan Du får avvakta alternativt kontakta polisen själv för att se om Du har blivit anmäld. Gripandet kan också ske i efterhand. Företag kanske nöjer sig med att väktaren stoppade dig, men det kan jag inte sia om. Det viktiga att veta är att företaget fortfarande kan anmäla i efterhand och att det oftast krävs en angivelse till åtal för att en åklagare ska kunna väcka åtal för denna typ av gärning.

Hoppas detta ger svar på Din fråga!

Se 4 kap. 6 § och 4 kap. 11 § BrB, här och här.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1067)
2020-11-29 Kan emojis utgöra brott?
2020-11-29 Hur går jag tillväga när någon gjort en fakeprofil på mig?
2020-11-29 Är det olagligt att hota om att berätta "något" för någon annan?
2020-11-28 Utsatt för trakasserier

Alla besvarade frågor (86771)