Olaga intrång?

FRÅGA
Besöka butiken som man är portad ifrån
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar
Att bara besöka en butik man vägrats tillträde till är i sig inte ett brott. Däremot kan det tänkas att individens beteende utmynnar i ett brott.

Utredning
Det första tänkbara brottet i situationen är givetvis olaga intrång, 4:6 st. 2 Brottsbalken. Emellertid har det i förarbetena konstaterats att brottet ska vara avsett för platser allmänheten normalt inte har tillgång till. Högsta domstolen avgjorde 1995 ett fall, i vilket en person återbesökt en butik denne varit "portad" från, och konstaterade att återbesöket inte kunde klassificeras som olaga intrång.

Att inte hörsamma butikspersonalens önskemål om att lämna butiken och i övrigt bete sig illa kan dock resultera i att brotten ofredande (4:7 Brottsbalken) eller förargelseväckande beteende (16:16 Brottsbalken).

Slutord
Det är inte straffbart att bara gå in i butiken men det är viktigt att poängtera att butiken kan vägra att sälja till en individ efter fritt skön, såvida detta inte sker på diskriminerande grunder.

Lycka till med situationen och har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Behöver du ytterligare hjälp med ditt ärende kan du kontakta en kvalificerad jurist här.

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll