Olaga integritetsintrång

FRÅGA
Två 14 åringar filmar sig själva utöva oralsex och la ut videon på sin snappchatt story. En snnan jämnårig är misstänkt ha spridit den videon på ett konto som är öppen för allmänheten och han har blivit polisanmäld av en förälder.Han är nu misstänkt för brott.Min fråga är:Har han verkligen begått brott då filmen var redan utsprett på nätet och vad är brottets rebruceringen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Handlingen som du beskriver kan utgöra olaga integritetsintrång.

Olaga integritetsintrång

Genom att sprida bild eller uppgift om någons sexualliv, kan man göra sig skyldig till olaga integritetsintrång (4 kap. 6c § 1 p. brottsbalk). I begreppet bild ingår även rörliga bilder såsom film. Här är det alltså själva spridandet av filmen som är straffbart. För straffansvar krävs också att spridningen skett utan person/personernas samtycke och att filmen är av sådant slag att den typiskt sett medför allvarlig skada för de berörda personernas integritet och privatliv.

Eftersom personerna har filmat sig själva utöva oralsex som en annan sen spridit vidare utan deras samtycke, kan gärningspersonen därmed ha begått brottet olaga integritetsintrång. Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst två år.

Hoppas att svaret var behjälpligt och att du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Sophie Amalie Böje
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1253)
2021-12-01 Får man hota någon för att motverka brott?
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?
2021-11-30 Kan jag polisanmäla störande samtal?
2021-11-30 Fråga om kroppsvisitation av privatperson

Alla besvarade frågor (97637)