Olaga hot - vad gäller vid samtycke?

Hej. Kan någon dömas för olaga hot om det visar sig att personen som blev hotad bad om det, dvs. gav sitt samtycke? Låter orealistiskt, men anta att fallet är så nu.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Olaga hot är straffbelagt enligt brottsbalken (BrB) 4 kap 5 §. Paragrafen anger att den som hotar någon på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet, döms för olaga hot.

Om vi antar att den hotade gett sitt samtycke till hot så kan vi även anta att den som hotar inte menar på att hos den hotade framkalla allvarlig rädsöa för egen eller annan säkerhet, eftersom den hotade dessförinnan samtyckt till att bli hotad. Här faller det alltså på uppsåtet hos den som hotar.

Om detta inte skulle gå att bevisa så finns även BrB 24:7 som anger att en gärning som någon begått med annan samtycke endast är brottslig om den med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, syfte eller övriga omständigheter är oförsvarlig.

Nu vet jag inte scenariot men såvida det inte är fråga om att ett vapen varit involverat, t ex en butterfly-kniv som inte har något annat syfte än våld, så ser jag inte att det skulle vara fråga om någon av undantagen till samtyckesregeln i BrB 24:7.

Hoppas det var svar på din fråga!

Sanna ParkanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo